PSP Zębowice

 

Informacja dla nauczycieli, uczniów i  rodziców o kształceniu na odległość w Szkole Podstawowej , z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli.

 

 Na podstawie :

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19,

Ustala się co następuje.

Termin realizacji kształcenia na odległość: od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

Cel: Określenie zasad  organizacji kształcenia na odległość oraz stworzenie możliwości  oceniania uczniów.

 1. Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie polega na zapoznawaniu się przez ucznia z różnego rodzaju cyfrowymi materiałami udostępnionymi w sieci Internet pod kierunkiem i aktywnym przewodnictwem nauczyciela. Nauczyciele mogą stosować  2 formy zdalnego kształcenia;

 • synchroniczne, interaktywne (uczniowie i nauczyciel pracują w tym samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym)
 • asynchroniczne (uczniowie przyswajają wiedzę, realizują zadane ćwiczenia, wypełniają testy, itd.). Rezultaty działań w kształceniu asynchronicznym mogą być oceniane.

 

 1. Sposoby prowadzenia zdalnej nauki.

 

 • Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami będzie e-dziennik firmy Vulcan ,strona internetowa szkoły: pspzebowice.pl oraz e-maile służbowe nauczycieli.
 • Uczniowie, rodzice i nauczyciele sprawdzać będą wiadomości i komunikaty codziennie.
 • Realizacja kształcenia na odległość odbywać się będzie zgodnie z zmodyfikowanym tygodniowym planem zajęć umieszczonym na stronie internetowej szkoły: pspzebowice.pl
 • W zmodyfikowanym planie lekcyjnym (Harmonogram) umieszczono zapis dotyczący wykorzystania podręcznika , platformy edukacyjnej , ćwiczeń oraz  zadań.
 • Harmonogramy (plany lekcji) będą publikowane na stronie internetowej szkoły w trzech częściach:

I część 26-27 marca 2020 r.

II część 30 marca- 3 kwietnia 2020 r.

III część 6 kwietnia- 10 kwietnia 2020 r.

 • Nauczyciele prowadzący zajęcia będą umieszczać w dzienniku elektronicznym opisy zadań dla uczniów danej klasy do pracy zdalnej w zakładce – ZADANIE 
 • W zakładce ZADANIE DOMOWE  będzie możliwe  dodanie dokładnego opisu sposobu wykonania zadania lub wklejenie linku, jeśli nauczyciel będzie udostępniać zadania  z innego źródła.
 • Zadawanie prac w zakładce ZADANIA DOMOWE  będzie  odbywać się                                           z uwzględnieniem terminu wykonania pracy oraz sposobu jej przesłania/dostarczenia.
 • Uczeń będzie podpisywać przesyłaną pracę imieniem, nazwiskiem i klasą.
 • Uczeń przesyła wykonaną pracę na adres email służbowy nauczyciela opublikowany na stronie internetowej szkoły lub za pomocą komunikatora WhatsApp w klasach I-III
 • W przypadku braku możliwości wykonania zadania ze względów technicznych lub organizacyjnych, uczeń  będzie informować  nauczyciela o występujących trudnościach związanych z  wykonaniem zadania w ustalonym terminie.
 • Wspólnie z nauczycielem będzie ustalać nowy termin wykonania zadania. Nauczyciel będzie dostosowywać formę i poziom trudności materiałów do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
 • Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia (nauczyciele wspomagający) dla uczniów z orzeczeniem PPP o potrzebie kształcenia specjalnego będą pozostawać w bieżącym kontakcie z uczniami, którzy objęci są tą pomocą i ich rodzicami.
 • Nauczyciele będą odpowiadać na pytania uczniów i rodziców za pomocą   e-dziennika.   Po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami i uczniami, nauczyciele będą mogli również kontaktować się za pomocą poczty e-maila służbowego, platform edukacyjnych oraz interaktywnie    (w czasie rzeczywistym)  za pomocą komunikatorów (whatsapp, messenger) i aplikacji do komunikacji audio lub audiowizualnej.
 • Dzienna możliwość konsultacji uczniów i rodziców od poniedziałku do piątku.
 • Nauczyciel będzie wspomagać uczniów i ich rodziców we wszystkich działaniach związanych ze zdalnym nauczaniem swojego przedmiotu.
 • Częstotliwość i ilość wysyłanych zadań do wykonania będzie zależna od liczby godzin przewidzianych w ramowych programach nauczania dla danego przedmiotu oraz organizacji zajęć przez danego nauczyciela.
 • Formy zadań umieszczanych przez nauczycieli w zakładce ZADANIE DOMOWE: - klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń, - w formie opisu tekstowego zadania do wykonania, - w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy, gry edukacyjne), - w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, karty pracy, grafiki, materiały audiowizualne.

 

 1. Ocenianie postępów uczniów
 • Wykonanie zadań może podlegać ocenie. Oceny będą wystawiane przez nauczyciela zgodnie z dostosowanymi do nauczania zdalnego: Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania (ZWO)
 • Nauczyciele zmodyfikują swoje rozkłady nauczania i plany wynikowe, tak aby realizować podstawę programową. Treści edukacyjne realizowane w zdalnym nauczaniu będą służyły realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów.
 • Nauczyciel przekazuje uczniom informację o poprawności przesłanych przez nich rozwiązań i wskazuje, co wymaga poprawy.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 • W przypadkach, w których uczniowie nie mają dostępu do połączenia internetowego, nauczyciel dostosowuje metody i techniki nauczania do potrzeb tych uczniów. W tym celu  wykorzystuje połączenie telefoniczne lub  korespondencję elektroniczną niewymagającą znacznej przepustowości łącza np.: grupy społecznościowe, komunikatory internetowe.
 • Dyrektor monitoruje realizację zadań wynikających z obowiązku organizowania zdalnego nauczania w szkole

 

Załączniki:

 • Harmonogramy (plan lekcji)

I część 26-27 marca 2020 r.

II część 30 marca- 3 kwietnia 2020 r.

III część 6 kwietnia- 10 kwietnia 2020 r.

 • Konsultacja uczniów i rodziców od poniedziałku do piątku (wykaz e-maili nauczycieli)

 

Szkoła promująca zdrowie Owoce i warzywa w szkole Program Mleko w Szkole GIODO MULTI Sport Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła Odkrywców Talentów Mistrzowie Matlandii Poczytajmy
© 2020 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki cookies?

Cookies to niewielkie pliki, które są zapisywane na naszych komputerach podczas odwiedzania stron www. Dzięki nim serwisy internetowe mogą np. zapamiętać nasze preferencje i ustawienia, umożliwić logowanie, pamiętać historię zakupów czy miasto, w którym najczęściej sprawdzamy pogodę, a nawet dobierać treść docierających do nas artykułów i reklam zgodnie z naszymi preferencjami. Trzeba przy tym zaznaczyć, że pliki cookies nie są szkodliwe dla naszego komputera ani zawartych na jego dyskach danych. 

Czy da się zlikwidować lub wyłączyć pliki cookies?

Plików cookies, zwanych "ciasteczkami" nie można zlikwidować, ale Użytkownik sieci może nie zgodzić się na ich zapisywanie na swoim komputerze. Aby to zrobić, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Trzeba się jednak liczyć z tym, że po ich wyłączeniu niektóre funkcje stron mogą nie działać prawidłowo.

Jak wyłączyć pliki cookies?

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:

Do czego nasza strona wykorzystuje pliki cookies?

Używamy plików cookies do:

 1. zarejestrowania sesji użytkownika (logowanie na stronę internetową) oraz jej utrzymania po wylogowaniu,
 2. tworzenia statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia jej ciągłe ulepszanie,
 3. dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do preferencji użytkownika.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies zapisywały się na Twoim komputerze, zmień ustawienia dotyczące tych plików w swojej przeglądarce.