PSP Zębowice

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Wolontariat rozwija również postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno - wychowawczy. Priorytetowym działaniem Szkolnego Wolontariatu jest „Wolontariat w środowisku szkolnym i lokalnym”.

ZBIÓRKA NAKRĘTEK DLA WIKUSIA SIKORY

Z inicjatywy wolontariuszy  na terenie szkoły została zorganizowana akcja zbierania plastikowych nakrętek „Dla Wikusia Sikory”. Celem akcji jest pomoc chorym dzieciom. Jedną nakrętką nie zasponsorujemy wózka inwalidzkiego czy rehabilitacji dla osoby chorej. Dlatego chodzi o akcję społeczną w którą włączyliśmy się wszyscy. Oprócz pomocy dla osób w potrzebie realizowane są jeszcze inne cele, jak np. promocja wychowania ekologicznego, a konkretnie nauka segregacji.

SZLACHETNA PACZKA

Nasza placówka także dba o to, by pomagać innym ludziom i sprawić by na twarzach tych ludzi pojawił się długo oczekiwany uśmiech. Cała społeczność szkolna i lokalna włączyła się w realizację „Szlachetnej Paczki” pamiętając, że ,, dobroć okazana innym wraca zawsze ze zdwojoną siłą.” Głównym celem akcji jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

GÓRA GROSZA

Nasza szkoła w listopadzie, już po raz kolejny włączyła się do Ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” tj. zbierania monet groszowych. Dzięki zaangażowaniu  przekażemy za pośrednictwem Poczty Polskiej TOWARZYSTWU NASZ DOM zebraną kwotę. Największą korzyścią z uczestnictwa z akcji jest efekt wychowawczy tzn. uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Pomoc polega m.in. na tworzeniu programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź zorganizowaniu dla nich miejsc, będących w miarę możliwości najbardziej zbliżonych do warunków domu rodzinnego.

XXXI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Nasze wolontariuszki z klas ósmych wzięły ochoczo udział w 31 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wybrana przez sztab WOŚP, działający w MDK w Oleśnie, musiała zgłosić się już w czwartek 26 stycznia 2023 r. na specjalne szkolenie dla wolontariuszy, gdzie również odebrała swój identyfikator i puszki do kwestowania. W niedzielę 29 stycznia 2023 roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji charytatywnej. Kwestowaliśmy od wczesnych godzin rannych. Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i uczniowie z wielkim zaangażowaniem wrzucali datki na tegoroczny cel WOŚP. W tym roku udało nam się zebrać kwotę w wysokości ponad 5 tysięcy złotych. Przypominamy, iż w tym roku dochód z akcji jest przeznaczony na specjalistyczny sprzęt identyfikujący sepsę do szpitali. Dzięki naszemu zaangażowaniu, po raz kolejny Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie mogła nieść pomoc najbardziej potrzebującym. A my, z dumą i radością przyczyniliśmy się do tego wspaniałego przedsięwzięcia.

 

XXXI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Nasze wolontariuszki aktywnie włączyły się w akcję zbierania koszulek i skarpetek do szpitali polowych na objętej wojną Ukrainie. Bardzo często żołnierze ranni w wyniku działań wojennych mają rozcinane mundury, żeby przeprowadzić niezbędne działania medyczne. Koszulki i skarpetki są niezbędne, żeby żołnierze nie wyziębiali się po zabiegach. Prozaiczne dary, a jednak mają wielkie znaczenie do ratowania zdrowia walczących.

Opiekun wolontariatu: mgr Waldemar Szydło

 • W skład grupy wolontariackiej wchodzi 29 uczniów, z klas VI- VIII szkoły podstawowej.
 • Opiekunem Wolontariatu jest nauczycielka: mgr Marianna Dylka
 • Zebrania Wolontariatu odbywały się w każdą środę w godz.11.30 – 11.45, gdzie na bieżąco planowane i omawiane są akcje charytatywne, organizowane w naszej szkole i środowisku.
 • W czasie nauczania zdalnego zebrania wolontariatu zawieszono.
 • W roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzono kolejno akcje charytatywne:
 1. Zbiorka plastikowych nakrętek dla chorej Kamili z Bierdzan – zebrano oraz przekazano 7 dużych worków nakrętek
 2. Wykonanie i wysłanie 54 świątecznych dla pacjentów Hospicjum Betania w Opolu
 3. Góra Grosza – akcja ogólnopolska
 4. Zbiórka karmy dla schroniska „Azyl Nadziei” w Opolu.

     Opiekun wolontariatu:  mgr Marianna Dylga

Do Wolontariatu szkolnego w roku szkolnym 2018/2019 należy grupa 23 Wolontariuszy z klas VI-VIII oraz klasy  III gimnazjalnej. Spotkania odbywają w każdy poniedziałek na przerwie w godz.11.30-11.45 w sali nr 15, dodatkowy czas Wolontariusze poświęcają po lekcjach w zależności od organizowanej akcji charytatywnej.

Cele wolontariatu szkolnego:

 • rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności
 • wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim
 • wykorzystanie umiejętności i zapału  uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego,
 • łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami  oczekującymi  pomocy
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
 • promocja idei wolontariatu w szkole,
 • prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy

Sposoby ewaluacji:

 • sprawozdanie z działania Szkolnego Koła Wolontariatu
 • rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których obecni są Wolontariusze,
 • zdjęcia z imprez,
 • informacje na stronie internetowej szkoły,
 • artykuły w prasie lokalnej,
 • podziękowanie od osób i instytucji.

Akcje charytatywne zorganizowane w II semestrze roku szkolnego 2018/2019

 1. Góra Grosza – celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać,  w akcji tej zebraliśmy kwotę 193.84 zł
 2. Akcja charytatywna na rzecz fundacji Dzięki Tobie dla chorego Dominika, zebrano i przesłano - 200zł
 3. Akcja charytatywna na rzecz fundacji Opiekuńcze serca- zebrano i przesłano na konto fundacji i dla Amelki – 100 zł
 4. Akcja zbiórki żywności dla osób potrzebujących w gminie Zębowice – zebrano 4 kartony  artykułów spożywczych i karton artykułów chemicznych, wszystko zostało przekazane do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach
 5. Zbiórka plastikowych nakrętek dla podopiecznych stowarzyszenia „ Liver”, przekazano kolejne 4 duże worki plastikowych nakrętek
 6. Udział w konkursie Ośmiu Wspaniałych – Świat na Tak –Wolontariusze otrzymali wyróżnienie starosty powiatu oleskiego p. Rolanda Fabianka , szkoła należy do grona 3 wyróżnionych szkół w powiecie  oleskim

W ciągu całego roku szkolnego przeprowadzono 16 akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących oraz dla zwierząt.

 

Opiekun: Marianna Dylka

 

W skład grupy wolontariackiej wchodzi 26 uczniów, z klasy VIII – 4 osoby, klasa VII – 8 osób, klasa VI - 11 osób, klasa V – 3 osoby

Opiekunem Wolontariatu jest  nauczycielka: mgr Marianna Dylka

Zebrania Wolontariatu odbywają się w każdą środę w godz.11.30 – 11.45, gdzie na bieżąco planowane i omawiane są akcje charytatywne, organizowane w naszej szkole i środowisku.

W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzono kolejno akcje charytatywne:

 1. Dzień Chłopaka dla Christiana – ucznia kl VI PSP, walczącego z chorobą nowotworową, zebrano pieniądze, które zostały przekazane rodzicom ucznia.
 2. Okulary dla Afryki – zbiórka używanych okularów, przekazanie dla Caritas 17 par okularów
 3. Udział w Gali Hospicjum Betania w Opolu – zostaliśmy uhonorowani dyplomem za aktywny wolontariat na rzecz Hospicjum
 4. Zbiórka plastikowych nakrętek, przekazano 4 duże wory dla chorego Kacperka z Solarni
 5. Akcja charytatywna na rzecz UNICEF – zebrano i przekazano na konto UNICEF 200 złotych
 6. Ogólnopolska akcja Góra Grosza – akcja zakończona, wynik akcji zostanie podany po feriach
 7. Zbiorka pieniężna dla chorych dzieci dla Fundacji Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych – akcja trwa do 31 stycznia – wynik akcji zostanie podany po feriach
 8. Marzycielska Poczta – wykonanie i wysłanie kartek świątecznych dla chorych dzieci: Wiktorii i Filipa
 9. Szlachetna paczka – zbiórka żywności, środków chemicznych, słodyczy, zabawek dla rodziny z gminy Zębowice
 10. Udział w akcji MEN „Razem na święta”
 11. Zorganizowanie paczki dla rodziny więźnia osadzonego w Strzelcach Opolskich- zbiórka artykułów żywnościowych, środków chemicznych, odzieży i zabawek, przekazanie dla Caritas
 12. Współorganizacja z Samorządem Uczniowskim Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy -12.01.2020r.

 

Cele wolontariatu szkolnego:

 • rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości, wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności
 • wykorzystanie umiejętności i zapału  uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,
 • łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia

pomocy z osobami  i środowiskami  oczekującymi  pomocy

 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
 • promocja idei wolontariatu w szkole,
 • prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy

 

Do Wolontariatu szkolnego w roku szkolnym 2018/2019 należy grupa 21 Wolontariuszy z klas VI-VIII oraz klasy  III gimnazjalnej. Spotkania odbywają w każdy poniedziałek na przerwie w godz.11.30-11.45 w sali nr 15, dodatkowy czas Wolontariusze poświęcają po lekcjach w zależności od organizowanej akcji charytatywnej. Opiekunem Wolontariatu jest nauczycielka mgr Marianna Dylka

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 zorganizowano działania charytatywne:

 1. Zbiórka plastikowych nakrętek dla Antosia Magnesa z Kadłuba Wolnego oraz Pawła Kubisy z Bierdzan ( każdemu z tych dzieci przekazaliśmy po 3 pokaźne worki nakrętek; otrzymaliśmy podziękowania)
 2. Sprzedaż kalendarzyków dla Fundacji Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj uśmiech”- zebraliśmy kwotę 320 złotych
 3. Zbiórka kredek dla dzieci z Kamerunu ( otrzymaliśmy podziękowanie i kartkę świąteczną)
 4. Dzień Dobroczynności w dniu 3 grudnia 2018 – klasy IV -VIII oraz III gimnazjalna- zebrano 289 złotych,

w dniu 4 grudnia - klasy I – IV – zebrano 645 zł,40 gr, dzięki zaangażowaniu uczniów a szczególnie Wolontariuszy, udało się zebrać razem 934,40zł. Z tego 500zł  przelano na konto Hospicjum Betania w Opolu, 400 zł przeznaczono na dofinansowanie pobytu Wolontariuszy z Euroweeku w dniach 14-16 stycznia 2019. Wolontariusze prowadzili zajęcia w języku angielskim.Przeznaczone z Dnia Dobroczynności pieniądze przekazano jako nagrodę dla wszystkich uczniów naszej szkoły włączająch się zawsze aktywnie we wszystkie akcje charytatywne. Pozostałą kwotę 34,40, dołączymy do kolejnej akcji charytatywnej.

 1. Wizyta pracownika Hospicjum Betania w Opolu p. Izabeli Zeman i wolontariuszki p. Joanny Skop w naszej szkole. Odbyło się spotkanie klas V – VIII oraz III gimnazjalnej, gdzie panie wytłumaczyły uczniom jak wygląda praca w hospicjum oraz omówiły znaczenie Wolontariatu i pomocy dla potrzebujących.
 2. W dn.15.12. 2018 roku, 8 Wolontariuszek brało udział w Wigilii dla samotnych w Zębowicach.
 3. Przed świętami prowadzona była zbiórka karmy dla Schroniska dla zwierząt w Opolu
 4. Przygotowalismy i przesłaliśmy paczkę dla Anastazji - 10 letniej córki więźnia ze Strzelec Opolskich
 5. Przygotowaliśmy i przekazaliśmy paczkę dla Stevena - niepełnosprawnego ucznia naszej szkoły
 6. Udział w akcji MEN „Razem na święta”
 7. Góra Grosza - ogólnopolska akcja charytatywna, została zakończona przed feriami. Zebrano ponad 190 złotych. Pieniądze zostaną wysłane po feriach.
Szkoła promująca zdrowie Owoce i warzywa w szkole Program Mleko w Szkole Kierunek Muzeum MULTI Sport Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła Odkrywców Talentów Mistrzowie Matlandii Poczytajmy
© 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki cookies?

Cookies to niewielkie pliki, które są zapisywane na naszych komputerach podczas odwiedzania stron www. Dzięki nim serwisy internetowe mogą np. zapamiętać nasze preferencje i ustawienia, umożliwić logowanie, pamiętać historię zakupów czy miasto, w którym najczęściej sprawdzamy pogodę, a nawet dobierać treść docierających do nas artykułów i reklam zgodnie z naszymi preferencjami. Trzeba przy tym zaznaczyć, że pliki cookies nie są szkodliwe dla naszego komputera ani zawartych na jego dyskach danych. 

Czy da się zlikwidować lub wyłączyć pliki cookies?

Plików cookies, zwanych "ciasteczkami" nie można zlikwidować, ale Użytkownik sieci może nie zgodzić się na ich zapisywanie na swoim komputerze. Aby to zrobić, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Trzeba się jednak liczyć z tym, że po ich wyłączeniu niektóre funkcje stron mogą nie działać prawidłowo.

Jak wyłączyć pliki cookies?

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:

Do czego nasza strona wykorzystuje pliki cookies?

Używamy plików cookies do:

 1. zarejestrowania sesji użytkownika (logowanie na stronę internetową) oraz jej utrzymania po wylogowaniu,
 2. tworzenia statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia jej ciągłe ulepszanie,
 3. dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do preferencji użytkownika.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies zapisywały się na Twoim komputerze, zmień ustawienia dotyczące tych plików w swojej przeglądarce.