PSP Zębowice
 

ROK SZKOLNY 2022/23

 • „Gotuj się na zmiany” z Winiary

  Głównym założeniem 12. edycji programu „Gotuj się na zmiany” jest edukacja dzieci i młodzieży w trzech obszarach:

 - dobrych nawyków żywieniowych,

- ekoświadomości i odpowiedzialnego podejścia do niemarnowania żywności,

- przystosowania do życia w kuchni.

Materiały edukacyjne powstały z uwzględnieniem podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023 i z możliwością wykorzystania elementów wchodzących w skład programu Laboratoria Przyszłości.

Realizacja:

Odbyły się zajęcia tematyczne:

- Jak wejść w nowy rok z dobrymi nawykami?

- Poznaj dobry skład! Czytaj i wiedz, jakie produkty zaprosić do swojego koszyka!

- Prezentacja podcastu dr Kasia Zadki, specjalistki ds. żywienia i ekspertki programu WINIARY „Gotuj się na zmiany" razem z Godmother, Angeliką Talagą, rozprawiły się z najpopularniejszymi mitami żywieniowymi.

Koordynator programu „Trzymaj formę” Małgorzata Szura

 

 • „Mamy Rady na Odpady”

Cel programu:

            „Mamy rady na odpady” – program edukacyjny na terenie województwa opolskiego,  którego celem jest kompleksowa kampania edukacyjno-informacyjna na temat gospodarowania odpadami. Wycieczki tematyczne, eventy ekologiczne, konkursy z nagrodami, eko spektakle, film edukacyjny, warsztaty, pokazy i wystawy to tylko niektóre z zajęć i aktywności  realizowanych w ramach projektu. Poprzez te działania uczniowie  wzbogacą swoją wiedzę na temat prawidłowego postępowania z odpadami, co przyczyni się do czystości naszego otoczenia i ochrony przyrody.

            Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Muzeum Wsi Opolskiej, Muzeum Śląska Opolskiego, Związkiem Międzygminnym „Czysty Region” oraz Gminą Kędzierzyn-Koźle.

Realizacja:

 1. Programem byli objęci wszyscy uczniowie klas 4-8.
 2. Uczniowie klas 5 uczestniczyli w wyjeździe do Muzeum Wsi Opolskiej, gdzie uczestniczyli w grze terenowej, pokazie kulinarnym, pokazach pracy na krosnach, pokazie drutowania garnków i ostrzenia noży, pokazie cerowania i robienia mydła.
 3. Uczniowie klas 4 „a” , 4 „b”, 5 „a”, 6 „a”, 7 „a” uczestniczyli w wyjeździe do Kolonowskiego, gdzie na miejscowym wysypisku śmieci młodzież zgłębiała wiedzę dotyczącą recyklingu. Następnie uczniowie udali się do RCRE w Opolu celem uczestnictwa w warsztatach przyrodniczych.
 4. Wszyscy uczniowie zgłębiali wiedzę dotyczącą prawidłowego postępowania z odpadami, w ramach lekcji przyrody oraz geografii.

Koordynator: Małgorzata Szura

 

 • "SZKOLNY KLUB SPORTOWY" - opiekun mgr D. Sułek
 • "WF Z AWF- SPORT KLUBY" -  opiekun mgr D. Sułek
 • "SPORTOWE TALENTY- PILOTAŻ"  -opiekun mgr D. Sułek

 

ROK SZKOLNY 2021/22

 •  "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" to  inicjatywa, której celem było rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakładał doposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych, prowadzonych przez jednostki samorządowe, w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony był  na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka). Publiczna Szkoła Podstawowa w  Zębowicach otrzymała 70 tys. złotych na realizację programu.

W skład tego programu wchodziło wyposażenie:

- Wirtualne laboratorium wieloprzedmiotowe wraz z meblami i okularami  ClassVR

-Wyposażenie podstawowe. W skład kompletu wchodziły następujące elementy:

 • Drukarka z akcesoriami
 • Mikrokontroler Arduino
 • Stacja lutownicza HOT AIR z grotem 2w1
 • Statyw do aparatu i kamer
 • Lampy światła ciągłego
 • Aparat Sony RX100 III
 • Gimbal
 • Mikrofon Saramonic Vmic-Mini z Mikroportem
 • Laptop Acer Extensa 15
 • Usługa wdrożenia i szkolenia (4h)

ClassVR był dostarczany w komplecie ze sprzętem, elementami sterującymi oraz treściami i zasobami dostosowanymi do programu nauczania, zapewniając wszystko, czego potrzebują nauczyciele, aby wprowadzić wirtualną rzeczywistość do klasy. Nauczyciele po szkoleniach  wykorzystują zakupiony sprzęt wzbogacając sposób prowadzenia lekcji.

Opiekun: mgr M. Szura

 • "Muzeum w podróży – mobilny projekt edukacyjny w Zębowicach"

Cykl bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu woj. Opolskiego, które z racji zamieszkania w miejscowościach oddalanych od instytucji kultury mają utrudniony do niej dostęp.

W ramach przedsięwzięcia przygotowywano muzealną ofertę edukacyjną dla dziesięciu placówek oświatowych z terenu naszego województwa, z którymi Muzeum Śląska Opolskiego zawarło umowy partnerskie. Wszystkie działania prowadzone są w siedzibach partnerów projektu. Formuła zajęć dostosowana jest do wieku odbiorców, zaś w ramach każdej lekcji elementy teoretyczne są zintegrowane z modułami warsztatowymi i grami dydaktycznymi. Uczestnikom zajęć przekazujemy także bezpłatną teczkę z kartami pracy, który wykorzystywane są podczas lekcji muzealnych w szkołach

Inicjatywa ma na celu popularyzację sztuki polskiej oraz lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego wśród dzieci, młodzieży i ich opiekunów oraz członków rodzin, a więc i jednocześnie poszerzenie kręgu odbiorców muzealnej oferty.

Patronat honorowy:

 • Marszałek Województwa Opolskiego, Andrzej Buła
 • Opolski Kurator Oświaty, Michał Siek

Partnerzy projektu:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy, powiat brzeski,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Baborowie, powiat głubczycki,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Reńskiej Wsi, powiat kędzierzyńsko-kozielski,
 • Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Biadaczu, powiat kluczborski,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Racławiczkach, powiat krapkowicki,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju, powiat namysłowski,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach, powiat oleski,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Łambinowicach, powiat nyski,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku, powiat prudnicki,
 • Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy, powiat strzelecki.

Termin wykonania zadania: 01.07.-30.11.2021

Koordynator Iwona Grabowska

 • „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO”

Projekt realizowany był przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji finansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa opolskiego na lata 2014 – 2020. Ze względu na pandemię przesunięto termin zakończenia działań projektowych na 2022 rok. Wszystkie działania projektowe służyć maja podniesieniu świadomości w zakresie bioróżnorodności świata wodnego, wzmocnieniu wiedzy różnych grup społecznych w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wody. W ramach projektu założono realizację szeregu aktywności, które miały pozwolić osiągnąć zamierzone cele. Były to m.in.:

 • warsztaty dla dzieci i młodzieży w Zaczarowanym Świecie – Centrum Nauki i Eksperymentu oraz w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach,
 • zielone szkoły,
 • festiwale ekologiczne,
 • konkursy dla uczniów np.: wiedzy ekologicznej, fotograficzny, malarski oraz dla nauczycieli np.: na najlepszy scenariusz w zakresie bioróżnorodności, na najlepszy program zajęć przyrodniczych w formie innowacji pedagogicznej,
 • konferencje dla nauczycieli, pracowników jst i nadzoru pedagogicznego,
 • seminaria wyjazdowe do Hydropolis we Wrocławiu,
 • wizyty edukacyjne do miejsc edukacji bezpośredniej w Czechach,
 • spotkani informacyjne z mieszkańcami gmin Opolszczyzny,
 • cykl warsztatów czytelniczych i filmowych z elementami biblioterapii i arteterapii dla przedszkolaków  i uczniów,
 • cykl warsztatów metodycznych dla nauczycieli,
 • event ekologiczny.

Udział naszych uczniów  w II półroczu  roku szkolnego 2021/2022:

 • 9 maja 2022 r. – warsztaty w RZPWE w Opolu – 40 uczniów
 • 27 maja 2022 r.- festiwal w RZPWE w Opolu – 13 uczniów
 • 27 maja 2022 r.- konkurs ekologiczny
 • 22 czerwca 2022 r.- event ekologiczny wieńczący działania projektowe- Moszna 9 uczniów.
 • Aktywny udział w uświetnieniu eventu przez nasze uczennice – M. Jendrzej oraz A. Niemiec (wykonanie utworów muzycznych).

Koordynator Iwona Grabowska

„Szkoła pamięta” 2021

„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywająca się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. W Publicznej Szkole Podstawowej w Zębowicach w roku szkolnym 2020/2021 w akcji wzięli udział najmłodsi uczniowie naszej szkoły – klasy I-III. Dzieci ze swoimi nauczycielami p. Gabrielą Langosz p. Zofią Laskowską -Qach, p. Katarzyną Przybyszewską ,p.  Marzeną Dudkiewicz,p. Joanną Kowolik i p. Elżbietą Pyka realizowały następujące działania upamiętniające:

 • odwiedzały miejsca pamięci;
 • porządkowały groby, zapalili znicze i wspominali osoby ważne dla danej wspólnoty;
 • odwiedziły Izbę Regionalną w Zębowicach;
 • odszukały w domu pamiątki rodzinne przekazywane z pokolenia na pokolenie, z których fotografii została utworzona przez p.Zosię Laskowską -Qach prezentacja multimedialna. Materiały te zostały wykorzystane podczas zajęć lekcyjnych w klasach I-III i zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły jako pomoc dydaktyczna;
 • wykonały tematyczną gazetkę ścienną w szkole;
 • utworzyły kącik pamięci pracowników szkół naszej Gminy, którzy już odeszli

Koordynator Elżbieta Pyka

 • PROGRAM „TRZYMAJ FORMĘ”

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania pro zdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Realizacja:

 1. Organizacja „Dnia Zdrowia”, w ramach którego:

- uczniowie przygotowywali propozycję zdrowych, drugich śniadań. Propozycje śniadań oceniła pani dietetyk i wybrała zwycięzców.

- uczestniczyli w spotkaniu z dietetykiem,

-wzięli udział w rozgrywkach sportowych.

 1. Sportowy „Dzień Dziecka” zorganizowany w szkole.
 2. Pogadanki z uczniami klasy czwartej i siódmej, na temat aktywnego i zdrowego stylu życia. Tematyka pogadanek obejmowała:
 • Bądź aktywny każdego dnia,
 • Witaminy - zbawienny wpływ,
 • Aktywność fizyczna, wpływ aktywności na organizm,
 • Wpływ środowiska na aktywność fizyczną,
 • Nawyki żywieniowe - plusy i minusy.
 1. Wszyscy uczniowie klasy siódmej zapoznali się z BMI, czyli wskaźnikiem masy ciała, każdy z nich obliczał własny wskaźnik i analizował wynik.
 2. Projekcja filmów dotyczących zaburzeń odżywiania: anoreksji oraz bulimii.

Koordynator programu „Trzymaj formę” Małgorzata Szura

 • "SZKOLNY KLUB SPORTOWY" - opiekun mgr D. Sułek
 • "WF Z AWF- SPORT KLUBY"- opiekun mgr D. Sułek

ROK SZKOLNY 2020/2021

 • "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa:

Czytanie jest czynnością, której nic nie jest w stanie zastąpić, nawet najlepsza gra komputerowa czy film. To książka stymuluje nasz umysł, rozwija wyobraźnię, uspokaja i poprawia sen. Dodatkowo pogłębia wiedzę i bogaci słownictwo, poprawia pamięć i myślenie analityczne, a w konsekwencji czyni nas bardziej inteligentnymi i atrakcyjnymi ludźmi. Nie sposób tu wymienić wszystkich zalet tej czynności, stąd ogromnym zadaniem szkoły jest, tuż po rodzicach,  rozbudzenie w młodzieży zamiłowania do książek.

Mając na uwadze dobro naszych uczniów, przystąpiliśmy do programu MEN pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, którego głównym celem jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera finansowo przedsięwzięcia podejmowane przez Organy prowadzące szkoły w zakupie nowości czytelniczych.

Otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 12.000 zł, co stanowi 80 % całości kosztów przedsięwzięcia na zakup nowości czytelniczych. Zakupiono ok. 660 książek ( w tym 130 lektur) za kwotę 15 tysięcy złotych. Wśród zamówionych książek znalazły się przede wszystkim te, o które prosili uczniowie w ankietach przeprowadzonych pod koniec poprzedniego roku szkolnego.

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej oraz języka polskiego opracowały projekty czytelnicze z wykorzystaniem nowości czytelniczych  dla poszczególnych oddziałów, a zaplanowane  działania ruszyły  we wszystkich klasach w ramach kół zainteresowań. Ze względu na specyficzny charakter pracy szkoły, to nauczyciele czytają swoim uczniom za pomocą aplikacji Teams, by w ten sposób zachęcić i rozbudzić potrzeby czytania wśród uczniów.

Tytuły projektów realizowanych w naszej szkole:

 1. „ 10 niesamowitych przygód Neli. Nela mała reporterka”-kl. Ia i Ib
 2. „NELA I KIERUNEK ANTARKTYDA”, „NELA I POLARNE ZWIERZĘTA”-kl. IIa i IIb
 3. „Śladami Neli przez dżunglę, morza i oceany”. Kl. IIIa i IIIb
 4. Mistrzowie pięknego czytania. Grzegorz Kasdepke „Ale kosmos! To znowu Bodzio i Pulpet”. Kl. IV i V
 5. Wojny dorosłych-historie dzieci. Opowieści o Powstaniach Śląskich. Kazimierz Szymeczko „ Gołąbek niepokoju” – kl. VIa
 6. Z książką ku wartościom. „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”-kl. VIb
 7. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi. R. J. „ Cudowny chłopak”.- Kl. VII
 8. Z książką na tropach historii. Markus Zusak „Złodziejka książek”- kl. VIII.

Warto również dodać, że nowe książki znalazły się w zupełnie nowym i przyjemnym otoczeniu, a dokładniej mówiąc, nasza biblioteka została przepięknie wyremontowana i czeka z niecierpliwością na swoich Czytelników.

Koordynator Iwona Grabowska

 

 • „Gorący rok 1921, czyli 100 lat temu na Górnym Śląsku”- warsztaty dla uczniów

Muzeum  Śląska  Opolskiego wspólnie z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego przygotowały dla młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych 45-minutowe zajęcia na temat 100. rocznicy ważnych wydarzeń na Śląsku, do których zaliczamy: marcowy plebiscyt, III powstanie śląskie trwające od maja  do lipca oraz podział regionu, którego  dokonano  w październiku 1921  roku. Prowadzącym wykłady był prof. UO Marek Białokur.

W związku z zaproszeniem do udziału w warsztatach w tej jakże ważnej dla nas tematyce, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach wg następującego harmonogramu: 

Harmonogram warsztatów:

czwartek, 22.04.21 r.

 1. godz. lekcyjna-8.55-9.40- klasa VIb-19 uczniów (Teams-kanał Historia)
 2. godz. lekcyjna-9.50-10.35-klasa IV, V-26 uczniów (Teams-kanał Warsztaty -Powstania)

piątek, 23.04.21 r.

 1. godz. lekcyjna-8.55-9.40-klasa VIII-23 uczniów (Teams – kanał Historia)
 2. godz. lekcyjna-9.50-10.35-klasa VII-29 uczniów (Teams – kanał Historia)
 3. godz. lekcyjna-10.45-11.30-klasa VIa-18 uczniów (Teams – kanał Historia)

Koordynator Iwona Grabowska

 • Program edukacji kulturalnej "Szkoła Twórczych praktyk" ( CEO). 
  Uczniowie klasy VII przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacji kulturowej „Szkoła Twórczych Praktyk”. Realizacja projektu odbywała się w dwóch obszarach. W pierwszym uczniowie poznawali europejskie filmy krótkometrażowe udostępnione przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na platformie Shortcut „Małe historie, wielkie sprawy”. Tematyka filmów wpisywała się w realizowany przez szkołę program profilaktyczno- wychowawczy. Drugim obszarem aktywności uczniów była ścieżka społeczno- filmowa „ Moja wspólnota, moje miejsce” poświęcona wspólnotowości i najbliższemu otoczeniu . W ramach tych działań uczniowie zrealizowali kilka klipów na wskazany temat, z których jeden został wyróżniony i opublikowany na stronie CEO.  

Koordynator projektu: Barbara Puchała 

 

 • "Szkolny Klub Sportowy" - opiekun mgr D. Sułek
 • "WF Z AWF- Wprowadzenie"- opiekun mgr D. Sułek

ROK SZKOLNY 2019/2020

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła przystąpiła do realizacji projektu mającego na celu uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Pierwszym zadaniem i obowiązkiem szkoły było przeprowadzenie badań dotyczących preferencji czytelniczych uczniów, rodziców i nauczycieli.

Na tej podstawie zostanie sporządzona lista książek do zakupu. Na podstawie propozycji czytelniczych uzyskanych od uczniów i rodziców zasięgnięto opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego na temat zakupu nowych książek do biblioteki.Następnie nawiązano współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną.

Nauczyciel biblioteki i wicedyrektor wziął udział w  dwóch szkoleniach on-line dotyczących  realizacji  programu.

Kolejne działania oraz zakup książek są zaplanowane na przyszły rok szkolny.

Koordynator Iwona Grabowska

 

 • „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO”

Założeniem projektu są  działania służące  podniesieniu świadomości
w zakresie bioróżnorodności świata wodnego, wzmocnieniu wiedzy różnych grup społecznych w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wody. Projekt realizowany jest przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji finansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa opolskiego na lata 2014 – 2020.

Planowane kampanie  edukacyjne i działania służące ich realizacji ze względu na obostrzenia zostały zawieszone. Uczniowie  zostali zaproszeni do konkursu malarskiego pt. ,,Świat wodny przyrody Opolszczyzny pędzlem malowany”.

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych uczestniczących w projekcie zostali zaproszeni do udziału w konkursie pt. „Najlepszy scenariusz zajęć/lekcji dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie bioróżnorodności”.

Nauczyciele przyrodniczy i koordynator wzięli udział w dwóch konferencjach on-line prowadzonych przez pracowników RZPWE.

Koordynator Iwona Grabowska

 • "PoczytajmMy"  (CEO)- I semestr. 
  Szkolny Klub PoczytajMy  zrzeszał uczniów klasy VII, którzy przygotowywali  spotkania czytelnicze  dla młodszych dzieci z przedszkola i klas I-III, włączyli się w akcję Dzień Głośnego Czytania w szkolnej bibliotece oraz opracowali grę terenową -czytelniczy escape room.  

Koordynator projektu: Barbara Puchała

 • "Szkolny Klub Sportowy" - opiekun mgr D. Sułek
 ROK SZKOLNY 2018/2019
 • "Twórczo z teatrem" (projekt Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu pod patronatem Kuratorium Oświaty w Opolu)- I, II semestr. Uczniowie klas VIII i III gimnazjum obejrzeli przedstawienie Romeo i Julia węgierskiego reżysera, Attila Keresztesa oraz wzięli  udział w warsztatach prowadzonych przez opolskich aktorów, Beatę Wnęk- Malec i Andrzeja Jakubczyka, mogli również zwiedzić miejsca w teatrze na co dzień niedostępne dla widzów.  

Koordynator projektu: Barbara Puchała 

 

- PoczytajmMy (CEO)-  II semestr  . Kolejną  edycję klubu czytelniczego tworzyli uczniowie klasy IV.  Podczas spotkań  czytali młodszym kolegom z klas I i przedszkola wybrane baśnie, wykorzystując  teatrzyk kamishibai. Przeprowadzili akcję czytelniczą we współpracy ze szkolną biblioteką-  przygotowali przedstawienie  na uroczystość pasowania pierwszoklasistów  na czytelników.  

Koordynator projektu: Barbara Puchała 

 
ROK SZKOLNY 2017/2018
 • "Wychowanie przez  czytanie- z książką w świat wartości" (Fundacja ABCXXI- Cała Polska Czyta Dzieciom)- I semestr. 
  W ramach projektu uczniowie klasy VII zrealizowali cykl zajęć warsztatowych według scenariuszy udostępnionych przez fundację, w oparciu o książkę Gorzka czekolada i inne opowiadania. Wykonali i udostępnili organizatorowi wytwory swojej pracy oraz zdjęcia dokumentujące działania (fotografie, plakaty). Nakręcili i opublikowali prezentację filmową, przedstawiającą wybraną wartość (https://youtu.be/lCHfaf9NT10). Przygotowali także gazetkę ścienną obok pracowni polonistycznej. 

Koordynator projektu: Barbara Puchała 

 • "PoczytajMy" (CEO)- II semestr. 
  Projekt obejmował  cykl działań zmierzających do upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły: spotkania czytelnicze z wychowankami przedszkola, spotkanie  z autorką książek dla dzieci i młodzieży, Joanną Olech,  udział  w majowej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom  oraz zbiórkę używanych książek i założenie kącika czytelniczego  na korytarzu szkolnym -półka bookcrossingowa działa do dziś i cieszy się zainteresowaniem uczniów, którzy korzystają z księgozbioru i na bieżąco go uzupełniają . 

Koordynator projektu: Barbara Puchała 

 

 • "Szkolny Klub Sportowy" gr.1 opiekun D.Sułek- zajęcia z piłki ręcznej i nożnej.
                                  gr.2 opiekun M. Dudkiewicz- zajęcia animacyjno- taneczne. 
                                  (styczeń- listopad 2018)
 
 • "Łyżwy+lodowisko= Świetna zabawa" - wyjazdy na łyżwy- opiekunowie M. Dudkiewicz/ D. Sułek (3 wyjazdy)

 

PROJEKTY SPORTOWE

REALIZOWANE W ZESPOLE GIMNAZJALNO-SZKOLNYM W ZĘBOWICACH W LATACH 2011-2017

 

Rok

Nazwa programu

Wartość projektu

Efekty/ Uwagi

2011

Animator Sportu Dzieci

i Młodzieży”

Program realizowany przez MSiT. Koordynator Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego. Wartość dofinansowania 1800zł brutto. MSiT 900zł brutto, Gmina Zębowice 900zł brutto. Beneficjent ZGSz w Zębowicach.

Program ogólnorozwojowy skierowany dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej. W ramach programu powadzone były treningi z piłki nożnej i piłki ręcznej. Program realizowano w miesiącach wrzesień- grudzień.

2012

Animator Sportu Dzieci

i Młodzieży”

Program realizowany przez MSiT. Koordynator wojewódzki WZ LZS Opole. Wartość dofinansowania 8600zł brutto. MSiT 1600 zł brutto, Gmina Zębowice 7000zł brutto. Beneficjent ZGSz w Zębowicach.

Program ogólnorozwojowy skierowany dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej. W ramach programu powadzone były treningi z piłki nożnej i piłki ręcznej.

2013

Animator Sportu Dzieci

i Młodzieży”

Program realizowany przez MSiT. Koordynator wojewódzki SZS „Opolskie”. Wartość dofinansowania 5687,8zł brutto. MSiT 2275zł brutto, Gmina Zębowice 3412,8zł brutto. Beneficjent ZGSz w Zębowicach.

Program ogólnorozwojowy skierowany dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej. W ramach programu powadzone były treningi z piłki nożnej i piłki ręcznej.

2015

Multisport”

Program realizowany przez MSiT. Koordynator wojewódzki WZ LZS Opole. Wartość dofinansowania 11500 brutto w tym wkład własny 2700 brutto. Beneficjent ZGSz Zębowice.

Program aktywności sportowej skierowany do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. W ramach programu prowadzone były zajęcia z piłki ręcznej, piłki nożnej oraz lekkoatletyki.

2016

Juniorsport”

Program realizowany przez MSiT. Koordynator wojewódzki WZ LZS Opole. Wartość projektu 9000 brutto w tym wkład własny 1700 brutto. Beneficjent ZGSz Zębowice.

Program aktywności sportowej skierowany do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. W ramach programu prowadzimy zajęcia z piłki ręcznej, piłki nożnej oraz lekkoatletyki.

Łyżwy + lodowisko=

Świetna zabawa”

Program realizowany przez MSiT. Koordynator wojewódzki- WZ LZS Opole. Wartość dofinansowania ok.1700zł netto. Beneficjent ZGSz Zębowice.

W miesiącach styczeń-marzec realizowano program skierowany dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Celem programu było upowszechnianie sportów zimowych. Uczniowie naszej szkoły pojechali na lodowisko „Toropol” w Opolu i pod okiem instruktorów uczyli się jazdy na łyżwach.

Umiem pływać”

Program realizowany przez MSiT. Koordynator Gmina Zębowice. Wartość dofinansowania 8400zł brutto. MSiT 4200zł brutto, Gmina Zębowice 4200zł brutto. Beneficjent ZGSz Zębowice.

W miesiącach kwiecień-czerwiec realizowano program nauki pływania dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. W zajęciach brały udział dzieci mające problemy z wadami postawy ciała oraz z otyłością. Dzieci miały możliwość nauczyć się pływać pod okiem instruktorów pływania.

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

Łyżwy + lodowisko=

Świetna zabawa”

Program realizowany przez MSiT. Koordynator wojewódzki- WZ LZS Opole. Wartość dofinansowania ok.1400 zł netto. Beneficjent ZGSz Zębowice.

W miesiącach styczeń i marzec realizowano program skierowany dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Celem programu było upowszechnianie sportów zimowych. Uczniowie naszej szkoły pojechali na lodowisko „Toropol” w Opolu i pod okiem instruktorów uczyli się jazdy na łyżwach.

Szkolny Klub Sportowy 2017

Program realizowany przez MSiT. Koordynator wojewódzki SZS Opolskie . Wartość projektu 4200 zł (2100 zł wkład własny+ 2100 wkład MSiT )

Projekt realizowany od stycznia do listopada 2017 r. program skierowany dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Zajęcia ogólnorozwojowe: piłka nożna, piłka ręczna

 

 

Szkoła promująca zdrowie Owoce i warzywa w szkole Program Mleko w Szkole Kierunek Muzeum MULTI Sport Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła Odkrywców Talentów Mistrzowie Matlandii Poczytajmy
© 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki cookies?

Cookies to niewielkie pliki, które są zapisywane na naszych komputerach podczas odwiedzania stron www. Dzięki nim serwisy internetowe mogą np. zapamiętać nasze preferencje i ustawienia, umożliwić logowanie, pamiętać historię zakupów czy miasto, w którym najczęściej sprawdzamy pogodę, a nawet dobierać treść docierających do nas artykułów i reklam zgodnie z naszymi preferencjami. Trzeba przy tym zaznaczyć, że pliki cookies nie są szkodliwe dla naszego komputera ani zawartych na jego dyskach danych. 

Czy da się zlikwidować lub wyłączyć pliki cookies?

Plików cookies, zwanych "ciasteczkami" nie można zlikwidować, ale Użytkownik sieci może nie zgodzić się na ich zapisywanie na swoim komputerze. Aby to zrobić, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Trzeba się jednak liczyć z tym, że po ich wyłączeniu niektóre funkcje stron mogą nie działać prawidłowo.

Jak wyłączyć pliki cookies?

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:

Do czego nasza strona wykorzystuje pliki cookies?

Używamy plików cookies do:

 1. zarejestrowania sesji użytkownika (logowanie na stronę internetową) oraz jej utrzymania po wylogowaniu,
 2. tworzenia statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia jej ciągłe ulepszanie,
 3. dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do preferencji użytkownika.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies zapisywały się na Twoim komputerze, zmień ustawienia dotyczące tych plików w swojej przeglądarce.