PSP Zębowice

1 września b.r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie klas młodszych zebrali się na hali sportowej by powitać nowy rok szkolny, a w szczególności pierwszoklasistów. Na wstępie Pani Dyrektor serdecznie powitała wszystkich po tak długiej przerwie i przedstawiła procedury bezpieczeństwa przebywania w placówce w czasie pandemii. Następnie odbyło w uroczyste ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów. Pani Dyrektor przy pomocy wielkiego ołówka dokonała pasowania na ucznia naszej szkoły. W tej szczególnie uroczystej chwili przejęci byli nie tylko sami pierwszoklasiści, ale przed wszystkim ich Rodzice. Uczniowie otrzymali wyczekiwane rogi obfitości i wykonali pamiątkowe zdjęcie klasowe. Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła wszystkim nauczycielom wielu sukcesów, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, a Rodzicom powodów do dumy z ich pociech. Po zakończeniu uroczystości uczniowie udali się do swoich sal na pierwsze spotkanie ze swoimi wychowawcami.

Galeria zdjęć >>> ZOBACZ

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021  to dzień, gdy uczniowie po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej wracają do szkoły kontynuować naukę. Ze względu na wciąż obowiązujący na terenie całego kraju stan epidemii i związane z nim ograniczenia prosimy o zachowaniu środków bezpieczeństwa sanitarnego. Prosimy, aby rodzice nie wchodzili na teren szkoły. Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy miejsc publicznych, zarówno w autobusie szkolnym jak i podczas inauguracji roku szkolnego.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach serdecznie zaprasza na inaugurację roku szkolnego, która odbędzie się w wtorek , 1 września,  o godz. 9.00

 • w hali sportowej przy ulicy Oleskiej 10 dla uczniów klas I-III

Do hali sportowej wchodzą wyłącznie uczniowie klas I-III i wyjątkowo rodzice klas I.

 • na boisku sportowym przy ulicy Oleskiej 27 A dla uczniów klas IV-VIII

Inaugurację poprzedzi msza  szkolna o godz. 8.00.

Rogi obfitości będą przyjmowane od godz. 7.45 w portierni obok hali.

Przywóz uczniów do szkoły wg harmonogramu opublikowanego na stronie szkoły i gminy, odjazd o godz. 10.30 w kierunku Radawie, Kosice, oraz o 11.10 w kierunku Osiecka i Kadłuba W.

Harmonogram spotkań klas z wychowawcą:

Budynek A ul. Oleska 10

klasa

Sala

Wychowawca

I a

Nr 3

mgr Katarzyna Przybyszewska

I b

Nr 15

mgr Marzena Dudkiewicz

II a

Nr 12

mgr Elżbieta Pyka

II b

Nr 13

mgr Joanna Kowolik

III a

Nr 1

mgr Zofia Laskowska-Qach

III b

Nr 2

mgr Gabriela Langosz

Budynek B ul. Oleska 27 A

IV

Nr 1

mgr Grażyna Kostorz

V

Nr 13

mgr Katarzyna Madej

VI a

Nr 14

mgr Dariusz Sułek

VI b

Nr 2

mgr Barbara Puchała

VII

Nr 15

mgr Marianna Dylka

VIII

Nr 7

mgr Agata Wons- Wiecha

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 nasza stołówka  będzie pracować bez zmian.

Koszt obiadu wynosi 6 zł.

Podczas spożywania posiłków przestrzegane będą wszelkie zasady bezpieczeństwa i higieny zalecane przez MEN, GIS i MZ.

Zapraszamy do zgłaszania chętnych dzieci na posiłki telefonicznie poprzez nr telefonu  77/4216-339 (sekretariat) lub pocztą elektroniczną : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  już od środy 26 sierpnia.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego (01.09) można zapisywać się również u pani intendentki, która będzie oczekiwała od 9.00 do 10.00 przy wejściu do łącznika w budynku szkoły przy ulicy Oleskiej 10 (miejsce, w którym były odbierane  podręczniki).

Zgłoszenie można również złożyć u wychowawcy klasy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR PSPZ.021.11.2020

 

Dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej im Powstańców Śląskich w Zębowicach z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Zarządza się, co następuje:

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Zębowicach  powołuje zespoły zadaniowe mające na celu dokonanie modyfikacji i uaktualnień dokumentów szkoły:

 • Podział uczniów do klasy pierwszej SP: dyrektor, Katarzyna Przybyszewska, Marzena Dudkiewicz

Termin: 18 sierpnia 2020 r. godz. 8.30

 • Podsumowanie wyników egzaminu ósmoklasisty, przygotowanie analiz: dyrektor, Ewelina Pokorska, Krzysztof Stellmach, Alina Matusz, Agata Wons- Wiecha

Termin: 19 sierpnia 2020 r. godz. 8.30

 • Opracowanie harmonogramu uroczystości i imprez : wicedyrektor, Andrzej Rataj, Elżbieta Pyka , Barbara Puchała, Marzena Dudkiewicz, Arkadiusz Pągowski, Piotr Gręda

Termin: 20  sierpnia 2020  r. godz. 9.00

 • Biblioteka szkolna- podział nowych podręczników na klasy, zapis w ewidencji biblioteki: Katarzyna Przybyszewska. Gabriela Langosz, Ewelina Pokorska

Termin: od 21 sierpnia 2020 r. godz. 8.30

 • Program wychowawczo- profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021 wicedyrektor, pedagog Agnieszka Chrzęstek, Izabela Jurczyk

Termin: 24  sierpnia 2020 r. godz.9.00

 • Opracowanie planu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli: Katarzyna Przybyszewska, Zofia Laskowska

Termin: 25 sierpnia 2020 r. godz. 9.00

 • Uaktualnienie planu pracy szkoły, sprawdzenie zapisów Koncepcji pracy szkoły : wicedyrektor , Joanna Kowolik , Agata Wons- Wiecha, Katarzyna Madej, Małgorzata Szura

Termin: 26  sierpnia 2020 r. godz. 9.00

 • Naprawa sprzętu komputerowego: Krzysztof Stellmach , Stanisław Kozłowski

Termin: 26-27 sierpnia 2020 godz.8.30

 • Plan lekcji –zapis pliku w opolskiej e- szkole: wicedyrektor, Krzysztof Stellmach

Termin: 26  sierpnia 2020  r. godz. 8.30

 • Sprawdzenie sprzętu nagłaśniającego oraz sprzętu komputerowego: Stanisław Kozłowski, Krzysztof Stellmach ,

Termin: 26-27 sierpnia 2020 r.

 • Opracowanie harmonogramu dyżurów.: wicedyrektor , Dariusz Sułek,

Termin: 28  sierpnia 2020 r. godz. 8.30

 • W dniu 27 sierpnia 2020 r. (czwartek ) o godz. 9.00 w sali nr 7 odbędzie się plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej  w Zębowicach. Obecność obowiązkowa.
 • Przygotowanie dziennika elektronicznego –Krzysztof Stellmach

Termin: 28 sierpnia  2020 r. godz. 8.30 wychowawcy klas IV, V, VI

Termin : 28 sierpnia    2020 r. godz. 10.00 wychowawcy klas I, II, III

Termin : 28 września 2020 r. godz. 11.30 wychowawcy klas VII, VIII

 • Przygotowanie darmowych podręczników klas I, II, III,  IV, V, VI, VII, VIII  z dokumentacją wypożyczenia książek (umowa) odpowiedzialni wychowawcy klas oraz pani Katarzyna Przybyszewska, Gabriela Langosz

Termin: 28-31  sierpnia 2020 r. od godz. 9.00

 • W dniach 28, 31 sierpnia  2020 r. przygotowanie sal lekcyjnych do rozpoczęcia roku szkolnego – wszyscy nauczyciele.
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 : Marzena Dudkiewicz, Katarzyna Przybyszewska, Andrzej Rataj, Katarzyna Madej, Marianna Dylka sztandar

Termin : 1 września 2020 godz. 9.00

 

Do wiadomości: wszyscy nauczyciele

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Zębowicach informuje, iż w dniach 17-21.08.2020 r. od godz. 7:30 do 15:30 w sekretariacie szkoły przy ul. Oleskiej 27a można składać wnioski o objęcie dziecka nauką języka niemieckiego mniejszości narodowej oraz nauką własnej historii i kultury.

Wniosek do pobrania  w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.

WNIOSEK >>> Pobierz

Klasa I >>> ZOBACZ

Klasa II >>> ZOBACZ

Klasa III >>> ZOBACZ

Klasa IV >>> ZOBACZ

Klasa V >>> ZOBACZ

Klasa VI >>> ZOBACZ

Klasa  VII >>> ZOBACZ

Klasa VIII >>> ZOBACZ

UWAGA: Rodzice zakupują podręczniki tylko do religii !!!

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Zębowicach  uprzejmie informuje, iż w dniu 31 lipca 2020 r. (piątek) od godz. 10.00 do 12.00 będą wydawane zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową. Zaświadczenia będą wydawane przy wejściu głównym szkoły. Zgodnie z informacją OKE oraz RODO zaświadczenie odbiera uczeń lub jego rodzic.

 Przychodząc po odbiór zaświadczeń prosimy o posiadanie  maseczek ochronnych, własnego długopisu przy jednoczesnym zachowaniu  odpowiedniego dystansu.

Od 31 lipca do 04 sierpnia otrzymane zaświadczenie o wynikach (lub jego kopię) należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

                                                                                                             

Dyrektor PSP w Zębowicach

 Małgorzata Stelmach

Dnia 26 czerwca 2020 r. oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020. Był to rok niełatwy, bo naznaczony epidemią koronawirusa. Dla uczniów, rodziców i nauczycieli wiązało się to ze wzmożonym wysiłkiem oraz trudem nauczania zdalnego rozpoczętego w marcu wraz z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Tym radośniej więc uczniowie klas I-III oraz IV-VIII spotkali się tego dnia z wychowawcami, aby odebrać w pełni zasłużone świadectwa.

Rozdanie świadectw odbyło się w sposób szczególny,  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Każda klasa miała osobne spotkanie z wychowawcą zaplanowane na określoną godzinę. Dzieci przybyły ubrane w maseczki, rękawiczki, zachowując odpowiednie odstępy.  Niedługi był również czas spotkań z wychowawcami, na których ograniczono się tylko do rozdania świadectw i krótkich słów pożegnania. Niemniej radość ze spotkania kolegów i koleżanek po trzech miesiącach rozłąki była nie do opisania. Wyjątkową  okazję do satysfakcji mieli uczniowie wyróżnieni w nauce i zachowaniu, którzy otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody książkowe.

Szczególnym wydarzeniem było pożegnanie ósmoklasistów.  Młodzi ludzie po raz ostatni mieli okazję spotkać kolegów, koleżanki oraz nauczycieli. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor, która po słowach powitania nagrodziła uczniów wyróżniających się w nauce. Uczniowie ci otrzymali również upominki ufundowane przez Radę Rodziców.  Na szczególne wyróżnienie zasłużyły uczennice: Kamila Kubiciel oraz Julianna Jendrzej,  które za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz całokształt aktywnej i pełnej zaangażowania pracy na rzecz szkoły oraz gminy zostały nagrodzone stypendium Wójta Gminy Zębowice. Za bardzo wysokie wyniki w nauce została również nagrodzona Klaudia Panicz, która otrzymała nagrodę Rady Rodziców.  Następnie wychowawczyni klasy wręczyła świadectwa pozostałym uczniom oraz pożegnała swoich wychowanków obdarzając  ich drobnymi upominkami. Choć uroczystość była kameralna i niedługa, okazała się być bardzo wzruszająca, a pozytywne emocje związane ze zbliżającymi się wakacjami i odpoczynkiem mieszały się tego dnia z nutką nostalgii wywołaną koniecznością rozstania.

Galeria zdjęć >>> ZOBACZ 

 

 

 

Szkoła promująca zdrowie Owoce i warzywa w szkole Program Mleko w Szkole GIODO MULTI Sport Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła Odkrywców Talentów Mistrzowie Matlandii Poczytajmy
© 2021 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki cookies?

Cookies to niewielkie pliki, które są zapisywane na naszych komputerach podczas odwiedzania stron www. Dzięki nim serwisy internetowe mogą np. zapamiętać nasze preferencje i ustawienia, umożliwić logowanie, pamiętać historię zakupów czy miasto, w którym najczęściej sprawdzamy pogodę, a nawet dobierać treść docierających do nas artykułów i reklam zgodnie z naszymi preferencjami. Trzeba przy tym zaznaczyć, że pliki cookies nie są szkodliwe dla naszego komputera ani zawartych na jego dyskach danych. 

Czy da się zlikwidować lub wyłączyć pliki cookies?

Plików cookies, zwanych "ciasteczkami" nie można zlikwidować, ale Użytkownik sieci może nie zgodzić się na ich zapisywanie na swoim komputerze. Aby to zrobić, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Trzeba się jednak liczyć z tym, że po ich wyłączeniu niektóre funkcje stron mogą nie działać prawidłowo.

Jak wyłączyć pliki cookies?

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:

Do czego nasza strona wykorzystuje pliki cookies?

Używamy plików cookies do:

 1. zarejestrowania sesji użytkownika (logowanie na stronę internetową) oraz jej utrzymania po wylogowaniu,
 2. tworzenia statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia jej ciągłe ulepszanie,
 3. dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do preferencji użytkownika.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies zapisywały się na Twoim komputerze, zmień ustawienia dotyczące tych plików w swojej przeglądarce.