PSP Zębowice

31 stycznia br. odbędzie się 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finał odbędzie się w Warszawie skąd będzie prowadzona transmisja telewizyjna, w której będą ogłoszone efekty zbiórki funduszów na zakup nowoczesnych urządzeń medycznych dla oddziałów laryngologicznych i diagnostyki głowy.

 

W 2021 roku Fundacja WOŚP ma zamiar zebrać pieniądze na zakup takich sprzętów jak m.in.:

-zestawy endoskopów laryngologicznych

-endoskopy giętkie 

-zestawy endoskopów sztywnych do oceny górnych dróg oddechowych

-egzoskopy 

-lasery diodowe 

-nawigacje optyczne otolaryngologiczne 

-koblatory do operacji migdałków 

-aparaty USG i RTG 

-kardiomonitory

-lampy czołowe

-lampy operacyjne 

-polisomnografie do diagnostyki bezdechu sennego 

 

Ty też możesz pomóc.

Pieniądze można wpłacać przez internet oraz do wrzucać do puszek. Najbliższe puszki znajdziesz w sklepach w Zębowicach, Radawiu i Kniei.

Link do przelewu online: https://www.wosp.org.pl/fundacja/jak-wspierac-wosp/wesprzyj-online

Więcej informacji o akcji znajdziesz na stronie-  https://www.wosp.org.pl/

Na prośbę Urzędu Gminy Zębowice zamieszczamy do wypełnienia  Ankietę w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD)

Ma ona na celu poznanie opinii mieszkańców, o miejscu, w którym żyją, sposobach korzystania z usług publicznych i potrzebach w tym zakresie. Badanie mieszkańców to ważne i cenne źródło informacji, a jego wyniki, podobnie jak pozostałych badań i innych danych będą wykorzystane w pogłębionej diagnozie i pomocne w opracowaniu strategii rozwoju Partnerstwa. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu ok. 15 minut. Zachęcamy i zapraszamy Państwa do udziału  w badaniu. 

Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Ankieta będzie aktywna w dniach: 19.01.2021 – 02.02.2021

Link do ankiety:  https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97i9pv0

 

W zaleceniach sanitarnych dla klas I-III szkół podstawowych znalazły się zasady dotyczące m.in. przyporządkowania stałych nauczycieli do grup uczniów czy też ograniczenia kontaktowania się uczniów z innymi klasami. Większość z nich opiera się na zapisach znanych już z września 2020 r. Wytyczne będą już obowiązywać po feriach - od 18 stycznia klasy I-III wracają do szkół.

Powrót do szkół – jedynie w reżimie sanitarnym

Jak zapowiedział minister zdrowia 11 stycznia - uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej od 18 stycznia, czyli zaraz po feriach zimowych, wracają do nauki stacjonarnej. W związku z tym, przygotowano wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych, które dyrektorzy muszą opracować i wdrożyć przed powrotem uczniów do szkół. Wytyczne przygotowane zostały przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny:

 • do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji,
 • uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując dystans minimum 1,5m od pozostałych dzieci i opiekunów, z zasłoniętymi ustami i nosem,
 • rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej,
 • jedna grupa uczniów (klasa) ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali – do grupy mają być przyporządkowani stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach,
 • podczas zajęć WF i sportowych należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych,
 • dyrektorzy szkoły muszą tak zorganizować zajęcia w szkole, by każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie miała możliwości (lub miała ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami, muszą też tak ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający, m.in. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystania ze stołówki szkolnej i zajęć na boisku
 • w szatni, należy udostępnić uczniom co drugi boks, przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły,
 • należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego,
 • zajęcia świetlicowe powinny odbywać się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki,
 • zajęcia pozalekcyjne nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu,
 • w miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

 

Prezentacja>>> ZOBACZ

 

Czytanie jest czynnością, której nic nie jest w stanie zastąpić, nawet najlepsza gra komputerowa czy film. To książka stymuluje nasz umysł, rozwija wyobraźnię, uspokaja i poprawia sen. Dodatkowo pogłębia wiedzę i bogaci słownictwo, poprawia pamięć i myślenie analityczne, a w konsekwencji czyni nas bardziej inteligentnymi i atrakcyjnymi ludźmi. Nie sposób tu wymienić wszystkich zalet tej czynności, stąd ogromnym zadaniem szkoły jest, tuż po rodzicach,  rozbudzenie w młodzieży zamiłowania do książek.

Mając na uwadze dobro naszych uczniów, przystąpiliśmy do programu MEN pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, którego głównym celem jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Ministerstwo Edukacji Narodowej wspiera finansowo przedsięwzięcia podejmowane przez Organy prowadzące szkoły w zakupie nowości czytelniczych.

Otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 12.000 zł, co stanowi 80 % całości kosztów przedsięwzięcia na zakup nowości czytelniczych. Zakupiono ok. 660 książek ( w tym 130 lektur) za kwotę 15 tysięcy złotych. Wśród zamówionych książek znalazły się przede wszystkim te, o które prosili uczniowie w ankietach przeprowadzonych pod koniec poprzedniego roku szkolnego.

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej oraz języka polskiego opracowały projekty czytelnicze z wykorzystaniem nowości czytelniczych  dla poszczególnych oddziałów, a zaplanowane  działania ruszyły  we wszystkich klasach w ramach kół zainteresowań. Ze względu na specyficzny charakter pracy szkoły, to nauczyciele czytają swoim uczniom za pomocą aplikacji Teams, by w ten sposób zachęcić i rozbudzić potrzeby czytania wśród uczniów.

Tytuły projektów realizowanych w naszej szkole:

 1. „ 10 niesamowitych przygód Neli. Nela mała reporterka”-kl. Ia i Ib
 2. „NELA I KIERUNEK ANTARKTYDA”, „NELA I POLARNE ZWIERZĘTA”-kl. IIa i IIb
 3. „Śladami Neli przez dżunglę, morza i oceany”. Kl. IIIa i IIIb
 4. Mistrzowie pięknego czytania. Grzegorz Kasdepke „Ale kosmos! To znowu Bodzio i Pulpet”. Kl. IV i V
 5. Wojny dorosłych-historie dzieci. Opowieści o Powstaniach Śląskich. Kazimierz Szymeczko „ Gołąbek niepokoju” – kl. VIa
 6. Z książką ku wartościom. „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”-kl. VIb
 7. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi. R. J. „ Cudowny chłopak”.- Kl. VII
 8. Z książką na tropach historii. Markus Zusak „Złodziejka książek”- kl. VIII.

Warto również dodać, że nowe książki znalazły się w zupełnie nowym i przyjemnym otoczeniu, a dokładniej mówiąc, nasza biblioteka została przepięknie wyremontowana i czeka z niecierpliwością na swoich Czytelników. Do zobaczenia.

    

       

     Kolęda pierwotnie radosna pieśń noworoczna, która współcześnie przyjęła powszechnie formę pieśni bożonarodzeniowej (nawiązującej do świąt Bożego Narodzenia). Termin kolęda wywodzi się prawdopodobnie od łacińskiego słowa „calendae” i oznacza "pierwszy dzień miesiąca". Utrzymywana najczęściej w konwencji religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji ludowej, w późniejszym okresie komponowana jest również przez wielu wybitnych kompozytorów. Odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego nazywana jest pastorałką, która w odróżnieniu od kolędy we współczesnym, potocznym tego słowa rozumieniu, nie jest wykorzystywana w chrześcijańskich nabożeństwach religijnych ze względu na swój świecki charakter.

     Według tradycji chrześcijańskiej autorem pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asyżu i była ona śpiewana w zorganizowanej przez niego szopce. Najstarsza polska kolęda to Zdrów bądź królu anielski z 1424 roku.

     Najsłynniejszą kolędą na Świecie jest Cicha noc, którą przetłumaczono na ponad 300 języków i dialektów.

     Najsłynniejsze polskie kolędy to:

 • Bóg się rodzi. Bóg się rodzi, moc truchleje, ...
 • Cicha noc, święta noc. Cicha noc, święta noc. ...
 • Dzisiaj w Betlejem. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, ...
 • Gdy się Chrystus rodzi. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ...
 • Gdy śliczna Panna. ...
 • Jezus malusieńki. ...
 • Oj, maluśki, maluśki. ...
 • Pójdźmy wszyscy do stajenki.

Opracował SU

Razem na Święta

Adwent to czas refleksji i radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, które powinny być czasem pokoju, radości i wewnętrznego wyciszenia. Są to święta wyjątkowo rodzinne i magiczne ze względu na swój charakter. Tegoroczny okres adwentowy i zbliżające się Święta Bożego Narodzenia zdecydowanie będą inne. Nie chodzi tutaj o brak śniegu, nastroju czy dekoracji podczas Świąt. Odmienność ta wynika z powodu szalejącej pandemii i wprowadzonych obostrzeń, a to z kolei spowodowało lęk, izolację i samotność ludzi.

Czas oczekiwania na te jakże rodzinne Święta to idealny moment na wyciągnięcie ręki w kierunku drugiego człowieka. Są wśród nas osoby samotne, o których mało kto pamięta lub już nie ma komu o nich wspomnieć. Tym właśnie osobom: starszym, chorym, samotnym i potrzebującym pomocy chcemy nieść pomoc, miłe słowa lub pocieszenie. Oni są wśród nas!

Dlatego też nasza szkoła przystąpiła do wspólnego działania zainicjowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Każda klasa miała inne pomysły. Były to kartki dla samotnych i seniorów naszej gminy, ozdoby świąteczne dla Domu Pomocy Społecznej w Radawiu, stroiki dla dziadków, pomoc w ubieraniu choinki i wiele innych miłych pomysłów. Uczniowie wykazali się niezwykłymi pomysłami. Najstarsi uczniowie zdecydowali, że każdy uczeń wyśle sms-a charytatywnego na Fundację TVN-u "Nie jesteś sam", poza tym chętni uczniowie wraz z rodzinami wspomogą małego mieszkańca naszej gminy, Wojtusia i przekażą darowiznę na Stowarzyszenie Chorym Dzieciom Liver, którego Wojtuś jest podopiecznym. Chłopczyk choruje na mukowiscydozę. Panie kucharki natomiast upiekły chyba z pięćset pierniczków, którymi obdarowaliśmy zaprzyjaźnionych przedszkolaków, pracowników Urzędu Gminy oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Radawiu. Uczniowie klasy VII i VIII przygotowują kartki dla podopiecznych Hospicjum Betania w Opolu. Nie sposób wręcz wymienić wszystkich wspaniałych zrywów serca naszych uczniów.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom i życzymy radosnych Świąt.

  

Szkoła promująca zdrowie Owoce i warzywa w szkole Program Mleko w Szkole GIODO MULTI Sport Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła Odkrywców Talentów Mistrzowie Matlandii Poczytajmy
© 2021 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki cookies?

Cookies to niewielkie pliki, które są zapisywane na naszych komputerach podczas odwiedzania stron www. Dzięki nim serwisy internetowe mogą np. zapamiętać nasze preferencje i ustawienia, umożliwić logowanie, pamiętać historię zakupów czy miasto, w którym najczęściej sprawdzamy pogodę, a nawet dobierać treść docierających do nas artykułów i reklam zgodnie z naszymi preferencjami. Trzeba przy tym zaznaczyć, że pliki cookies nie są szkodliwe dla naszego komputera ani zawartych na jego dyskach danych. 

Czy da się zlikwidować lub wyłączyć pliki cookies?

Plików cookies, zwanych "ciasteczkami" nie można zlikwidować, ale Użytkownik sieci może nie zgodzić się na ich zapisywanie na swoim komputerze. Aby to zrobić, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Trzeba się jednak liczyć z tym, że po ich wyłączeniu niektóre funkcje stron mogą nie działać prawidłowo.

Jak wyłączyć pliki cookies?

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:

Do czego nasza strona wykorzystuje pliki cookies?

Używamy plików cookies do:

 1. zarejestrowania sesji użytkownika (logowanie na stronę internetową) oraz jej utrzymania po wylogowaniu,
 2. tworzenia statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia jej ciągłe ulepszanie,
 3. dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do preferencji użytkownika.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies zapisywały się na Twoim komputerze, zmień ustawienia dotyczące tych plików w swojej przeglądarce.