PSP Zębowice

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021  to dzień, gdy uczniowie po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej wracają do szkoły kontynuować naukę. Ze względu na wciąż obowiązujący na terenie całego kraju stan epidemii i związane z nim ograniczenia prosimy o zachowaniu środków bezpieczeństwa sanitarnego. Prosimy, aby rodzice nie wchodzili na teren szkoły. Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy miejsc publicznych, zarówno w autobusie szkolnym jak i podczas inauguracji roku szkolnego.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach serdecznie zaprasza na inaugurację roku szkolnego, która odbędzie się w wtorek , 1 września,  o godz. 9.00

 • w hali sportowej przy ulicy Oleskiej 10 dla uczniów klas I-III

Do hali sportowej wchodzą wyłącznie uczniowie klas I-III i wyjątkowo rodzice klas I.

 • na boisku sportowym przy ulicy Oleskiej 27 A dla uczniów klas IV-VIII

Inaugurację poprzedzi msza  szkolna o godz. 8.00.

Rogi obfitości będą przyjmowane od godz. 7.45 w portierni obok hali.

Przywóz uczniów do szkoły wg harmonogramu opublikowanego na stronie szkoły i gminy, odjazd o godz. 10.30 w kierunku Radawie, Kosice, oraz o 11.10 w kierunku Osiecka i Kadłuba W.

Harmonogram spotkań klas z wychowawcą:

Budynek A ul. Oleska 10

klasa

Sala

Wychowawca

I a

Nr 3

mgr Katarzyna Przybyszewska

I b

Nr 15

mgr Marzena Dudkiewicz

II a

Nr 12

mgr Elżbieta Pyka

II b

Nr 13

mgr Joanna Kowolik

III a

Nr 1

mgr Zofia Laskowska-Qach

III b

Nr 2

mgr Gabriela Langosz

Budynek B ul. Oleska 27 A

IV

Nr 1

mgr Grażyna Kostorz

V

Nr 13

mgr Katarzyna Madej

VI a

Nr 14

mgr Dariusz Sułek

VI b

Nr 2

mgr Barbara Puchała

VII

Nr 15

mgr Marianna Dylka

VIII

Nr 7

mgr Agata Wons- Wiecha

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 nasza stołówka  będzie pracować bez zmian.

Koszt obiadu wynosi 6 zł.

Podczas spożywania posiłków przestrzegane będą wszelkie zasady bezpieczeństwa i higieny zalecane przez MEN, GIS i MZ.

Zapraszamy do zgłaszania chętnych dzieci na posiłki telefonicznie poprzez nr telefonu  77/4216-339 (sekretariat) lub pocztą elektroniczną : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  już od środy 26 sierpnia.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego (01.09) można zapisywać się również u pani intendentki, która będzie oczekiwała od 9.00 do 10.00 przy wejściu do łącznika w budynku szkoły przy ulicy Oleskiej 10 (miejsce, w którym były odbierane  podręczniki).

Zgłoszenie można również złożyć u wychowawcy klasy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR PSPZ.021.11.2020

 

Dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej im Powstańców Śląskich w Zębowicach z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Zarządza się, co następuje:

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Zębowicach  powołuje zespoły zadaniowe mające na celu dokonanie modyfikacji i uaktualnień dokumentów szkoły:

 • Podział uczniów do klasy pierwszej SP: dyrektor, Katarzyna Przybyszewska, Marzena Dudkiewicz

Termin: 18 sierpnia 2020 r. godz. 8.30

 • Podsumowanie wyników egzaminu ósmoklasisty, przygotowanie analiz: dyrektor, Ewelina Pokorska, Krzysztof Stellmach, Alina Matusz, Agata Wons- Wiecha

Termin: 19 sierpnia 2020 r. godz. 8.30

 • Opracowanie harmonogramu uroczystości i imprez : wicedyrektor, Andrzej Rataj, Elżbieta Pyka , Barbara Puchała, Marzena Dudkiewicz, Arkadiusz Pągowski, Piotr Gręda

Termin: 20  sierpnia 2020  r. godz. 9.00

 • Biblioteka szkolna- podział nowych podręczników na klasy, zapis w ewidencji biblioteki: Katarzyna Przybyszewska. Gabriela Langosz, Ewelina Pokorska

Termin: od 21 sierpnia 2020 r. godz. 8.30

 • Program wychowawczo- profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021 wicedyrektor, pedagog Agnieszka Chrzęstek, Izabela Jurczyk

Termin: 24  sierpnia 2020 r. godz.9.00

 • Opracowanie planu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli: Katarzyna Przybyszewska, Zofia Laskowska

Termin: 25 sierpnia 2020 r. godz. 9.00

 • Uaktualnienie planu pracy szkoły, sprawdzenie zapisów Koncepcji pracy szkoły : wicedyrektor , Joanna Kowolik , Agata Wons- Wiecha, Katarzyna Madej, Małgorzata Szura

Termin: 26  sierpnia 2020 r. godz. 9.00

 • Naprawa sprzętu komputerowego: Krzysztof Stellmach , Stanisław Kozłowski

Termin: 26-27 sierpnia 2020 godz.8.30

 • Plan lekcji –zapis pliku w opolskiej e- szkole: wicedyrektor, Krzysztof Stellmach

Termin: 26  sierpnia 2020  r. godz. 8.30

 • Sprawdzenie sprzętu nagłaśniającego oraz sprzętu komputerowego: Stanisław Kozłowski, Krzysztof Stellmach ,

Termin: 26-27 sierpnia 2020 r.

 • Opracowanie harmonogramu dyżurów.: wicedyrektor , Dariusz Sułek,

Termin: 28  sierpnia 2020 r. godz. 8.30

 • W dniu 27 sierpnia 2020 r. (czwartek ) o godz. 9.00 w sali nr 7 odbędzie się plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej  w Zębowicach. Obecność obowiązkowa.
 • Przygotowanie dziennika elektronicznego –Krzysztof Stellmach

Termin: 28 sierpnia  2020 r. godz. 8.30 wychowawcy klas IV, V, VI

Termin : 28 sierpnia    2020 r. godz. 10.00 wychowawcy klas I, II, III

Termin : 28 września 2020 r. godz. 11.30 wychowawcy klas VII, VIII

 • Przygotowanie darmowych podręczników klas I, II, III,  IV, V, VI, VII, VIII  z dokumentacją wypożyczenia książek (umowa) odpowiedzialni wychowawcy klas oraz pani Katarzyna Przybyszewska, Gabriela Langosz

Termin: 28-31  sierpnia 2020 r. od godz. 9.00

 • W dniach 28, 31 sierpnia  2020 r. przygotowanie sal lekcyjnych do rozpoczęcia roku szkolnego – wszyscy nauczyciele.
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 : Marzena Dudkiewicz, Katarzyna Przybyszewska, Andrzej Rataj, Katarzyna Madej, Marianna Dylka sztandar

Termin : 1 września 2020 godz. 9.00

 

Do wiadomości: wszyscy nauczyciele

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Zębowicach informuje, iż w dniach 17-21.08.2020 r. od godz. 7:30 do 15:30 w sekretariacie szkoły przy ul. Oleskiej 27a można składać wnioski o objęcie dziecka nauką języka niemieckiego mniejszości narodowej oraz nauką własnej historii i kultury.

Wniosek do pobrania  w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.

WNIOSEK >>> Pobierz

Klasa I >>> ZOBACZ

Klasa II >>> ZOBACZ

Klasa III >>> ZOBACZ

Klasa IV >>> ZOBACZ

Klasa V >>> ZOBACZ

Klasa VI >>> ZOBACZ

Klasa  VII >>> ZOBACZ

Klasa VIII >>> ZOBACZ

UWAGA: Rodzice zakupują podręczniki tylko do religii !!!

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Zębowicach  uprzejmie informuje, iż w dniu 31 lipca 2020 r. (piątek) od godz. 10.00 do 12.00 będą wydawane zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową. Zaświadczenia będą wydawane przy wejściu głównym szkoły. Zgodnie z informacją OKE oraz RODO zaświadczenie odbiera uczeń lub jego rodzic.

 Przychodząc po odbiór zaświadczeń prosimy o posiadanie  maseczek ochronnych, własnego długopisu przy jednoczesnym zachowaniu  odpowiedniego dystansu.

Od 31 lipca do 04 sierpnia otrzymane zaświadczenie o wynikach (lub jego kopię) należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

                                                                                                             

Dyrektor PSP w Zębowicach

 Małgorzata Stelmach

Dnia 26 czerwca 2020 r. oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020. Był to rok niełatwy, bo naznaczony epidemią koronawirusa. Dla uczniów, rodziców i nauczycieli wiązało się to ze wzmożonym wysiłkiem oraz trudem nauczania zdalnego rozpoczętego w marcu wraz z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Tym radośniej więc uczniowie klas I-III oraz IV-VIII spotkali się tego dnia z wychowawcami, aby odebrać w pełni zasłużone świadectwa.

Rozdanie świadectw odbyło się w sposób szczególny,  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Każda klasa miała osobne spotkanie z wychowawcą zaplanowane na określoną godzinę. Dzieci przybyły ubrane w maseczki, rękawiczki, zachowując odpowiednie odstępy.  Niedługi był również czas spotkań z wychowawcami, na których ograniczono się tylko do rozdania świadectw i krótkich słów pożegnania. Niemniej radość ze spotkania kolegów i koleżanek po trzech miesiącach rozłąki była nie do opisania. Wyjątkową  okazję do satysfakcji mieli uczniowie wyróżnieni w nauce i zachowaniu, którzy otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody książkowe.

Szczególnym wydarzeniem było pożegnanie ósmoklasistów.  Młodzi ludzie po raz ostatni mieli okazję spotkać kolegów, koleżanki oraz nauczycieli. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor, która po słowach powitania nagrodziła uczniów wyróżniających się w nauce. Uczniowie ci otrzymali również upominki ufundowane przez Radę Rodziców.  Na szczególne wyróżnienie zasłużyły uczennice: Kamila Kubiciel oraz Julianna Jendrzej,  które za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz całokształt aktywnej i pełnej zaangażowania pracy na rzecz szkoły oraz gminy zostały nagrodzone stypendium Wójta Gminy Zębowice. Za bardzo wysokie wyniki w nauce została również nagrodzona Klaudia Panicz, która otrzymała nagrodę Rady Rodziców.  Następnie wychowawczyni klasy wręczyła świadectwa pozostałym uczniom oraz pożegnała swoich wychowanków obdarzając  ich drobnymi upominkami. Choć uroczystość była kameralna i niedługa, okazała się być bardzo wzruszająca, a pozytywne emocje związane ze zbliżającymi się wakacjami i odpoczynkiem mieszały się tego dnia z nutką nostalgii wywołaną koniecznością rozstania.

Galeria zdjęć >>> ZOBACZ 

 

 

 

 

Żeby jeszcze bardziej pozostać w Waszej pamięci  i pozostawić  widoczny ślad naszej obecności, chcielibyśmy  opisać Was, kochani nauczyciele- oczami naszej klasy 

J.POLSKI

Już się pierwsza lekcja zaczyna, a Pani Pokorska swą hondą wbija. Spóźniona na lekcję biegnie           w pośpiechu i myśli sobie: ,,Co ja tu robię człowieku?”. Gdy wszyscy już siedzą uciszeni w klasie, nagle się pyta: ,, A ćwiczenia macie?”.  Wszyscy siedzą z głową spuszczoną:  ,, Mówiłam wam, macie je nosić ze sobą”.  Kiedy lekcja powoli dobiega końca wszyscy się cieszą, a Pani siedzi płacząca. Dzwonek zadzwonił, wszyscy uciekli- tylko Kamila została, bo od Pani coś chciała.

 MATEMATYKA

Druga lekcja- matematyka i wszyscy już wiedzą, co ich czeka. Pan Stellmach, niczym słynny matematyk, przy tablicy Pitagorasa nam tłumaczy.  Nagle widzi, że Filip z Kasią  ‘coś  kręci’  i mówi:

,,Na randkę, to po lekcji”.  Szum i hałas  w klasie się unosi: ,, To jakaś kpina ‘’- teraz to już go roznosi .  Lekcja się kończy, 10.00 wybija: ,, Jutro kartkówka!”- po cichu się odzywa.

 J. ANGIELSKI

Kolejna lekcja się zaczyna, oznacza to, że Pani Alina się zbliża. ,, Good morning”  mówi,  wchodząc do klasy: ,, Dziś powtórzymy sobie wszystkie czasy”.  Mówi: ,, Past Simple jest ważny, bo na egzaminie się przyda”  i widzi, że tylko Kamila przytakuje, bo tylko ona słucha jedyna.  Widząc  to, bierze Rafała do odpowiedzi  i po chwili się pyta: ,, Czy ty wiesz w ogóle co my robimy na lekcji?”. Po trudnej lekcji wychodzi z klasy i pewnie sobie myśli:  ,, Czy oni w ogóle rozumieją te czasy?”.

J. NIEMIECKI

Wszyscy po trudnej lekcji angielskiego siedzą w klasie i myślą sobie: ,,O nie!!! Teraz lekcja niemieckiego!”.  Nauczycielka wchodzi do sali, sprawdza obecność i już widzi , że jest kiepsko. Frau Wons wkurzona mówi do klasy: ,, Gadać mi, gdzie są ci spóźnialscy?”.  Michał i Daniel wchodzą na lekcje,  a pani mówi : ,, Chyba sobie żartujecie, to nie jest normalne,   że tak długo jecie!”.  Atmosfera    w klasie jest już lepsza ,więc: „ Netflixa”- krzyczą z daleka.  Na koniec lekcji  wszyscy są zadowoleni           i grzecznie życzą: ,, miłej niedzieli !”.

 W-F

Nadchodzi  fajna lekcja, wszyscy się cieszą:  ,,Dziś w końcu pogramy w piłkę ręczną”.  Pan Sułek jednak woła      z daleka: ,, Kto dotknie piłki , to uwaga go czeka!”.  Wchodząc na halę, mówi : ,, To co, dziś zaliczamy test Coopera?”. Jednak klasa nie kryje niezadowolenia, a pan Sułek na to: ,, Nie martwcie się, najpierw czekają was tylko skoki,  skłony i wygięcia, to są bardzo miłe zajęcia”. Klasa po ćwiczeniach jest zmęczona i  na koniec mówi: ,,Do widzenia. ”

 RELIGIA

Już prawie koniec lekcji , lecz jeszcze Pan Stasiu będzie nas męczyć. Z gitarą  uśmiechnięty wchodzi do klasy i mówi : ,, Wstawać leniuchy , dziś modlitwą zaczynamy”.  Wszyscy wyczerpani wstają i się modlą , pan Stasiu o cierpliwość, a reszta o spokój.  Po modlitwie krótka cisza i pytanie podstawowe: ,,Czy ktoś umie już modlitwę?”.  Kiedy widzi martwe twarze, szybko zmienia swe pytanie. Po chwili słychać tylko: ,,No to dzisiaj temat krótko”.  Jednak wszyscy  krzyczą w klasie: ,,Pośpiewajmy! pośpiewajmy!.”  Tak się kończy nasza lekcja-   można rzec, że klasa jest wokalnie bardzo rozwiniętaJ

 INFORMATYKA

Kiedy wtorek nadchodzi , wszyscy już wiedzą, że to oznacza lekcję z panią Dyrektor.  Każdy chce tylko być przy komputerze i coś z Excelem porobić wreszcie. Gdy wszyscy są już w klasie, pani Dyrektor mówi : ,, Na początek krótko o temacie, a później zabieracie się za zadanie.” Uważnie każdy ją słucha , a później bez żadnego problemu do zadania rusza. Kiedy pięć minut zostaje do dzwonka, każdy woła panią, by dobrą ocenę dostać. Tak pod koniec tej lekcji, z klasy wychodzą sami informatyczni studenci.

Fizyka

Dzwonek dzwoni, oto fizyki pora nadeszła. Pani Sikora do klasy wchodzi i od progu:,, Ciszaaaaa!!!”

- woła. Tłumaczy optykę skomplikowaną- dla większości i tak niezrozumiałą, a niezapowiedziana kartkówka dla osłody- na następną lekcję to tortur metody.

 WOS

Lekcja WOS-u się rozpoczyna: ,,Dzień dobry kochani!”- Pan Piotr do nas nawija. ,,Dziś organy samorządu wymieni Jonas, a znajomością kompetencji prezydenta zaskoczy nas … Michał”.  Pół lekcji mija na pytania, kolejne na domowe zadania, a na koniec podsumowanie kartkówki- połowa klasy musi wrócić do ”zerówki” J

CHEMIA
No i nadeszła lekcja chemii, to oznacza że dużo się zmieni. Tuż po wejściu do klasy, wszyscy są chętni na przytulasy. Pani Iza dzisiaj trudny temat tłumaczy i ma nadzieję, że nas to nie zniesmaczy. Pyta Damiana: „Co tam pod ławką kombinujesz?" a on na to: ,, Tak, tak pani Izo, ja wszystko rozumiem". Nie chcąc ciągnąc dłużej tematu, mówi tylko: ,, Robaczki moje kochane, to co- lecimy dalej?". Lekcje kończymy z uśmiechem i na przerwę gnamy z pośpiechem.

WDŻ
Przyszła kolej na lekcje "wychowania do życia w rodzinie", mamy nadzieję że szybko minie. Pan Piotr zawsze uśmiechnięty, czasem wkurzony- na lekcje przyszedł trochę spóźniony. Przy sprawdzaniu obecność, pan pyta :,, A co was dzisiaj tak mało?" a my na to: ,, A no wie Pan, ciężka sprawa bo tego, tego i tego ucho, oko i kolano bolało”. Pod koniec lekcji zrobiło się trochę głośno i nagle słychać: ,,Bo pójdę po panią dyrektor" - pan mówi, a my nie zwracając na to uwagi, jesteśmy ciekawi, czy ten tekst nauczycieli jeszcze bawi?. Po dzwonku na korytarz wychodzimy i "Miłego dnia" wzajemnie życzymy.

HISTORIA

Dzień się zaczyna, a Pan Pągowski do szkoły wbija. To nasz historyk kochany, znany i lubiany. Jak saper, klasę przed lekcją rozminuje i przed bombą nas upilnuje. Lekcja historii to czysta przyjemność    i na maturze w przyszłości- pewność.

 BIOLOGIA I GEOGRAFIA

Specem od biologii i geografii jest pani Szura, każdy to wie, że w całej szkole to poważna figura.

O Wiktorka na każdej lekcji zawsze pytamy, bo w pamięci troskę jego mamusi mamy. Gdy pani Małgosia do odpowiedzi wyrywa, wszyscy pod ławkę dajemy dyla. Za przekazaną wiedzę serdecznie dziękujemy i dobre słowo na zawsze obiecujemy.

Zmęczeni i wyczerpani, do gimbusa wsiadamy i z naszym wspaniałym driverem do domku mykamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła promująca zdrowie Owoce i warzywa w szkole Program Mleko w Szkole GIODO MULTI Sport Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła Odkrywców Talentów Mistrzowie Matlandii Poczytajmy
© 2021 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki cookies?

Cookies to niewielkie pliki, które są zapisywane na naszych komputerach podczas odwiedzania stron www. Dzięki nim serwisy internetowe mogą np. zapamiętać nasze preferencje i ustawienia, umożliwić logowanie, pamiętać historię zakupów czy miasto, w którym najczęściej sprawdzamy pogodę, a nawet dobierać treść docierających do nas artykułów i reklam zgodnie z naszymi preferencjami. Trzeba przy tym zaznaczyć, że pliki cookies nie są szkodliwe dla naszego komputera ani zawartych na jego dyskach danych. 

Czy da się zlikwidować lub wyłączyć pliki cookies?

Plików cookies, zwanych "ciasteczkami" nie można zlikwidować, ale Użytkownik sieci może nie zgodzić się na ich zapisywanie na swoim komputerze. Aby to zrobić, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Trzeba się jednak liczyć z tym, że po ich wyłączeniu niektóre funkcje stron mogą nie działać prawidłowo.

Jak wyłączyć pliki cookies?

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:

Do czego nasza strona wykorzystuje pliki cookies?

Używamy plików cookies do:

 1. zarejestrowania sesji użytkownika (logowanie na stronę internetową) oraz jej utrzymania po wylogowaniu,
 2. tworzenia statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia jej ciągłe ulepszanie,
 3. dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do preferencji użytkownika.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies zapisywały się na Twoim komputerze, zmień ustawienia dotyczące tych plików w swojej przeglądarce.