PSP Zębowice

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9.00 nowe zadania z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, o 15.00 rozwiązania! Zapraszamy już od 16 marca na stronę https://www.cke.gov.pl/ 

 

Klasa Ia >>> Zadania

Klasa Ib >>> Zadania

Klasa IIa >>> Zadania

Klasa IIb >>> Zadania

Klasa III >>> ZadaniaJ. ang

Klasa IV >>> Zadania + J. ang

Klasa Va >>> Zadania

Klasa Vb>>> Zadania

Klasa VI >>> Zadania + Historia + J. ang.

Klasa VII >>> Zadania + J. ang + Historia + Fizyka

Klasa VIII >>> Zadania + Fizyka

 

 

13 marca br. o godz. 9:00 odbędzie się konferencja Rady Pedagogicznej - obecność obowiązkowa !

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają zawieszone w okresie od 12 marca do 25 marca br.

Zajęcia opiekuńcze w dniach 12-13 marca br. , w godz. 8:00- 14.00 tylko dla uczniów, którym rodzice nie są wstanie  zapewnić  opieki.

Dowóz uczniów:

- kursy poranne bez zmian

- kurs powrotny godz. 14.05 w kierunku Radawia oraz  godz. 14.45 w kierunku Osiecka i Kadłuba Wolnego

 

 

Szanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

W załączeniu przekazuję komunikat – proszę o uważne zapoznanie się z jego treścią i poinformowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o zawieszeniu zajęć.  

Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Z poważaniem

Anna Ostrowska

Rzecznik prasowy MEN

 

 KOMUNIKAT: https://dokumenty.men.gov.pl/2020_03_11_Zawieszenie_zajec_w_przedszkolach_szkolach_i_placowkach_MEN.DOCX

Opole, 04-03-2020 r.

 

PROCEDURA  POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA COVID-19

U OSÓB DOROSŁYCH (POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA) W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

 

 1. PODEJRZENIE COVID – 19
 1. Osoby, u których wystąpiły objawy wskazujące na podejrzenie COVID -19, takie jak:
 • gorączka, kaszel, duszności i przebywały w regionie, w którym utrzymuje się transmisja SARS - CoV – 2 lub miały kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS- CoV – 2

powinni w pierwszej kolejności kontaktować się telefonicznie
z właściwą Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną lub z Poradnią Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w której są zaoptowane.

Wykaz numerów telefonicznych do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzegu

Telefon alarmowy całodobowy: 793832257

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Głubczycach

Telefon alarmowy całodobowy: 512244008

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kluczborku

Telefon alarmowy całodobowy: 601226721

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu

Telefon alarmowy całodobowy: 606305480

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krapkowicach

Telefon alarmowy całodobowy: 502635535

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Namysłowie

Telefon alarmowy całodobowy: 502540721

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nysie

Telefon alarmowy całodobowy: 602654656

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Oleśnie

Telefon alarmowy całodobowy: 693628983

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu

Telefon alarmowy całodobowy: 512082606

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Prudniku

Telefon alarmowy całodobowy: 502539944

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich

Telefon alarmowy całodobowy: 501723252

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

 

 1. WSKAZANIA DO DALSZEJ DIAGNOSTYKI I LECZENIA
 1. W przypadku stwierdzenia przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub Poradnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej możliwości wystąpienia ryzyka COVID-19, pacjenci transportem własnym lub transportem medycznym dedykowanym osobom z podejrzeniem zakażenia, udają się do oddziałów zakaźnych:
 • Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu, ul. Kośnego 53.
 • Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Świętego Piotra 1,

po wcześniejszym powiadomieniu szpitala, do którego skierowany jest pacjent
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub Poradnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W przypadku braku miejsc w ww. oddziałach i zapotrzebowania na większą liczbę łóżek, pacjenci kierowani zostaną do SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA
w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II, 48 -340 Głuchołazy, który docelowo w miarę rozwoju sytuacji zostanie przekształcony w szpital zakaźny.

W konieczności wystąpienia zabezpieczenia potrzeb dla większej liczby pacjentów, zostanie uruchomiony kolejny szpital zakaźny na bazie Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup, ul. K. Miarki 14, 46-082 Kup.

Transport medyczny dedykowany pacjentom z podejrzeniem zakażenia należy uzgodnić z Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego pod następującymi numerami telefonów:

 • 600 498 685
 • 690 497 875
 • 77/441 36 00
 • 77/551 36 01.

W każdym przypadku, kiedy pacjent trafi do placówki medycznej jest ona zobowiązana powiadomić właściwą Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
o przyjęciu pacjenta z podejrzeniem zakażenia.

 • POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE W ODDZIALE CHORÓB ZAKAŹNYCH W CELU WYKLUCZENIA LUB POTWIERDZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS- CoV – 2.
 1. W szpitalu należy wdrożyć procedury postępowania w przypadku podejrzenia COVID-19 i pobrać wymaz w kierunku potwierdzenia / wykluczenia  zakażenia.  
 2. Pobrany wymaz należy dostarczyć do laboratorium diagnostycznego transportem szpitalnym, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, oraz zgodnie z zasadami określonymi przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu lub od 12.03.2020 w Opolu.
 3. Laboratoria wykonujące badania:
 • w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu,
  Curie-Skłodowskiej 73, 50-950 Wrocław, telefony:
 • Centrala 71 328 70 55, 71 328 71 25, 71 328 70 08
 • Pracownia Wirusologii, wew. 135
 • Sekretariat Oddziału Mikrobiologii, wewn. 137
 • Kierownik Oddziału Mikrobiologii, wewn. 168, tel. kom.665 022 010
 • a od dnia 12 marca br. do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  w Opolu, ul. A. Mickiewicza 1, 45-367 Opole, tel. 77/44 26 900
  lub na
  alarmowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu,
  pod numerem telefonu 604 958 325.
 1. Materiał do badania należy przesłać w probówce otrzymanej z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. Wymazówkę umieścić w jałowej probówce zawierającej podłoże transportowe oraz opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta. Próbki należy przesyłać w temperaturze od 4 do 8 st. C (w termotorbie z wkładem). Obowiązuje zasada potrójnego pakowania próbek. Do próbek należy dołączyć zlecenie na wykonanie badania wraz z adresem e-mail,
  na który zwrotnie  będą przesłane uzyskane wyniki. W przypadku wyniku pozytywnego informacja będzie przekazywana zgodnie z przepisami.

 

 1. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI BRAKU POTWIERDZENIA WYSTĄPIENIA COVID- 19

W przypadku braku potwierdzenia zakażenia, o sposobie dalszego leczenia pacjenta decyduje lekarz prowadzący.

 

 1. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI WYKLUCZENIA COVID-19 I BRAKU WSKAZAŃ DO DALSZEJ DIAGNOSTYKI I LECZENIA

W przypadku jeśli pacjent nie ma objawów chorobowych wskazujących COVIT-19
a  miał kontakt z osoba zakażoną koronawirusem lub przebywał w rejonie transmisji koronawirusa, jest leczony w warunkach domowych i pozostaje objęty nadzorem epidemiologicznym przez właściwą Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 

Telefoniczna informacja Pacjenta (bezpłatna, całodobowa)   800 -190- 590

 1. POSTĘPOWANIE W STANIE ZAGROŻENIA ŻYCIA
 1. Pacjenci w stanie zagrożenia życia są kierowani do wszystkich OIOM następujących szpitali:
 • Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu,
 • SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu,
 • SP ZOZ w Nysie,
 • Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich,
 • Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
 • Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu
 • ZOZ w Oleśnie,
 • SP ZOZ MSWiA w Opolu.
 1. W sytuacji wystąpienia zwiększonej potrzeby łóżek OIOM, Koordynator Wojewódzki będzie decydował o miejscu hospitalizacji pacjentów.

W związku z powyższym:

 1. Zobowiązuje Prezesa Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu
  do natychmiastowego wydzielenia w trybie pilnym na oddziale chorób zakaźnych oddzielnych sali/sal  (izolatek dla minimum 3 łóżek) na wypadek wystąpienia COVID – 19 u pacjentów po 16 r. życia.
 2. Zobowiązuje dyrektora SP ZOZ w Nysie do natychmiastowego wydzielenia w trybie pilnym na oddziale chorób zakaźnych kilku oddzielnych sali/sal  (izolatek
  dla minimum 3 łóżek) na wypadek wystąpienia COVID – 19 u pacjentów po 16 r. życia
 3. Zobowiązuję Prezesa Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu do przyjmowania
  w pierwszej kolejności pacjentów z COVID – 19.
 4. Zobowiązuję Dyrektora SP ZOZ w Nysie do przyjmowania pozostałych pacjentów
  z chorobami zakaźnymi, a w przypadku braku miejsc w Szpitalu Wojewódzkim
  z o.o. w Opolu do przyjęcia  pacjentów z COVID – 19.
 5. W przypadku potrzeby dalszego zwiększenia liczby łóżek zakaźnych, zobowiązuję dyrektora Szpitala MSWiA w Głuchołazach do przekształcenia całego szpitala
  w szpital zakaźny i przekazania pacjentów do: SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach,
  a chorych z czynną gruźlicą do Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
  w Kup.
 6. W sytuacji dalszej potrzeby zwiększenia liczby łóżek zakaźnych zobowiązuję Prezesa Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Kup do przekształcenia w szpital
  w zakaźny, za wyjątkiem oddziału gruźlicy płuc.
 7. Zobowiązuję Dyrektorów/Prezesów pozostałych szpitali, na których Wojewoda Opolski nałożył obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości
  do przejęcia pacjentów z Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Kup.
 8. Zobowiązuję:
 • Prezesa Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. w Opolu,
 • Dyrektora SP ZOZ w Nysie,
 • Dyrektora SP ZOZ SS MSWiA w Głuchołazach im.św. J.Pawła II,
 • Dyrektora SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach,
 • Prezesa Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup,

 do przedstawienia w trybie pilnym wykazu niezbędnych potrzeb personalnych
i sprzętowych w celu zapewnienia wymaganej opieki medycznej.

 1. Zobowiązuje dyrektorów/prezesów następujących szpitali;
 1. SP ZOZ MSWiA w Opolu, ul. Krakowska 44, 45-075 Opole
 • oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 1. SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
 • oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz oddział pulmonologii
 1. Brzeskiego Centrum Medycznego, ul. Sergiusza Mossora 1, 49-301 Brzeg
 • oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 1. ZOZ w Oleśnie, Klonowa 1, 46-300 Olesno
 • oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 1. Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich,
  Opolska 36A, 47-100 Strzelce Opolskie
 • oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 1. SP ZOZ w Głubczycach, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce
 • oddział pediatryczny
 • oddział chorób wewnętrznych
 1. Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23 46- 200 Kluczbork
 • oddział anestezjologii
 • oddział chorób wewnętrznych
 1. Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, Al. W. Witosa 26, 45 - 401 Opole
 • oddział anestezjologii
 • odział anestezjologii i intensywnej terapii z pododdziałem intensywnej terapii
 1. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, ul. Mickiewicza 2-4, 45-369 Opole
 • transport medyczny pacjentów zakażonych koronawirusem
 1. Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1A, 47-370 Moszna
 • oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
 • oddział rehabilitacji psychiatrycznej

na których Wojewoda Opolski nałożył obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości do przedstawienia w trybie pilnym wykazu personelu medycznego oraz sprzętu pozostającego do dyspozycji dla szpitali zakaźnych.

 1. Zobowiązuję dyrektora OCRM do ustalenia procedury transportu medycznego.
 1. Kolejne decyzje wydawane będą na bieżąco w zależności od rozwoju sytuacji.

Wojewoda Opolski

 Adrian Czubak

Zajęcia języka mniejszości narodowej są dobrą okazją, by wykorzystywać metodę CLIL.  Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych. Istotą tej metody jest:systematyczna praca w grupie, dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów, nauka poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł i materiałów, użycie języka obcego i rodzimego w nauczaniu zintegrowanym.  W tej metodzie uczeń skoncentrowany jest na pozyskiwaniu merytorycznych informacji wykorzystując swoje umiejętności językowe.

Agata Wons-Wiecha

 

 

W środę 4 marca 2020 r. w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty dla przedszkolaków, które we wrześniu rozpoczną naukę w klasie I. Organizatorzy chcieli pokazać dzieciom, jak placówka wygląda od wewnątrz, co w niej jest ciekawego i w jaki sposób można zagospodarować tu swój czas. Stąd zaangażowani w organizację dnia otwartego w szkole nauczyciele oraz uczniowie swoim gościom mieli do zaproponowania wiele ciekawych zajęć.

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor szkoły p. Małgorzata Stelmach, która serdecznie przywitała przybyłych gości oraz oprowadziła przedszkolaków po szkole.

Na zajęcia muzyczno- ruchowe zaprosiły p. Marzena Dudkiewicz oraz p. Agnieszka Chrzęstek. Dzieci bawiły się wspólnie podczas zabaw tanecznych przy użyciu chusty animacyjnej oraz piłeczek.

Następnie dzieci brały udział w zabawach ruchowych, które prowadził p. Dariusz Sułek wspólnie z uczennicami kl. VIII. Podczas zabaw przedszkolaki rywalizowały ze sobą na torze przeszkód.

Na zakończenie spotkania wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Pobyt gości z przedszkola dostarczył wszystkim wielu miłych emocji.

Mamy nadzieję, że spotkamy się wszyscy uśmiechnięci i pełni zapału we wrześniu 2020 r.

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

Szanowni Państwo!


Uprzejmie informuję, iż szkoła wdrożyła rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa.

• Wszyscy wychowawcy klas zostali zobowiązani do przeprowadzenia pogadanek z uczniami na temat podstawowych zasad przestrzegania higieny.
• W każdej toalecie umieszczona jest instrukcja dotycząca mycia rąk.
• Kilkukrotnie w ciągu dnia osoby z obsługi dezynfekują wszystkie klamki w szkole preparatem dezynfekcyjno-myjącym zalecanym do stosowania w szkołach.
• Nauczyciele zobowiązani są do bacznej obserwacji stanu zdrowia uczniów.
W związku z sezonem chorobowym, zwiększoną liczbę zachorowań na grypę czy przeziębienie, a także w trosce o dobro naszych Uczniów, zwracamy się z prośbą o to, by dzieci, u których występują objawy choroby (tj. Katar, kaszel, duszności, gorączka, złe samopoczucie itp.) pozostały w domu do czasu wyleczenia.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Stelmach

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych

 

 

Szkoła promująca zdrowie Owoce i warzywa w szkole Program Mleko w Szkole GIODO MULTI Sport Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła Odkrywców Talentów Mistrzowie Matlandii Poczytajmy
© 2020 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki cookies?

Cookies to niewielkie pliki, które są zapisywane na naszych komputerach podczas odwiedzania stron www. Dzięki nim serwisy internetowe mogą np. zapamiętać nasze preferencje i ustawienia, umożliwić logowanie, pamiętać historię zakupów czy miasto, w którym najczęściej sprawdzamy pogodę, a nawet dobierać treść docierających do nas artykułów i reklam zgodnie z naszymi preferencjami. Trzeba przy tym zaznaczyć, że pliki cookies nie są szkodliwe dla naszego komputera ani zawartych na jego dyskach danych. 

Czy da się zlikwidować lub wyłączyć pliki cookies?

Plików cookies, zwanych "ciasteczkami" nie można zlikwidować, ale Użytkownik sieci może nie zgodzić się na ich zapisywanie na swoim komputerze. Aby to zrobić, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Trzeba się jednak liczyć z tym, że po ich wyłączeniu niektóre funkcje stron mogą nie działać prawidłowo.

Jak wyłączyć pliki cookies?

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:

Do czego nasza strona wykorzystuje pliki cookies?

Używamy plików cookies do:

 1. zarejestrowania sesji użytkownika (logowanie na stronę internetową) oraz jej utrzymania po wylogowaniu,
 2. tworzenia statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia jej ciągłe ulepszanie,
 3. dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do preferencji użytkownika.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies zapisywały się na Twoim komputerze, zmień ustawienia dotyczące tych plików w swojej przeglądarce.